دانلود فیلم آموزش آباکوس به زبان فارسی 155 عدد فیلم آموزش abaqus

دانلود فیلم آموزش آباکوس – آموزش abaqus

 مجموعه فیلم آموزش آباکوس فارسی

عنوان فایل : فیلم آموزش آباکوس به زبان فارسی و مرحله به مرحله  Abaqus   

توضیحات فایل  فیلم آموزش آباکوس :   فیلم آموزش آباکوس از نرم افزار تحلیلی مهندسی اباکوس  شامل 155 فیلم  که در پانزده بخش توسط اساتید برجسته تهیه شده است کیفیت فیلم های آموزشی بسیار عالی بوده و بصورت فارسی توضیحات ارائه گردیده است.

سعی کرده ایم تا حد ممکن فایل هارا فشرده نماییم تا با کمترین حجم ممکن این مجموع را دانلود نمایید  ( فیلم آموزش آباکوس )

حجم مجموعه فشرده شده   2.1 GB است که هر 15 بخش را بصورت جداگانه برای دانلود گذاشته ایم .

نکته : هر کدام از عنوان ها شامل یک فیلم اموزشی است بدین گونه که فصل یک شامل 9 فیلم است . فیلم ها با کیفیت بوده و گوینده خانم با زبان فارسی می باشد

حتما در ادامه نمونه فیلم ها را دانلود نمایید 

فهرست مطالب : فیلم آموزش اباکوس abaqus


فیلم آموزش آباکوس بخش یک : آشنایی با نرم افزار Abaqus


 1. معرفی نرم افزار abaqus
 2. معرفی نوار عنوان و نوار ابزار
 3. معرفی نوار ماژول ها و جعبه ابزار
 4. معرفی خط فرمان و درخت مدل سازی
 5. معرفی پنجره نمایش و پنجره اعلان
 6. آشنایی با منوی فایل 1
 7. آشنایی با منوی فایل 2
 8. آشنایی با منوی ، model ، viewport ، Help
 9. بررسی محصولات نصب شده در آباکوس

 


فیلم های آموزشی بخش دوم : بررسی ماژول sketh


 1. آشنایی با ماژول sketh
 2. ایجاد یک ترسیم ساده در محیط sketh
 3. ترسیم خطوط ساختاری
 4. اندازه گیری و ویرایش ترسیم ها
 5. ابزار سایه سازی
 6. ایجاد یک ارایه از شکل ها
 7. ذخیره سازی و بازگشایی طرح اولیه
 8. آشنایی با قید ها
 9. تنظیمات محیط sketh
 10. مدیریت sketh

 


 فیلم های آموزشی بخش سوم : بررسی ماژول part


 1. ایجاد قطعه جدید
 2. شکل و نوع عملیات ترسیم قطعه : شکل solid
 3. شکل shell ، wire ، point
 4. ویرایش مدل های هندسی و قطعات
 5. افزودن یک مدل solid
 6. افزودن یک مدل shell
 7. افزودن یک مدل wire
 8. برش دادن یک شکل به روش Extrude , Revolve
 9. برش دادن یک شکل به روش sweep
 10. برش دادن یک شکل به روش Loft و ابزار Circular hole
 11. ویرایش زوایا
 12. آشنایی با دسته ابزار های partition
 13. مجموعه ابزار Datum و ایجاد نقطه کمکی
 14. آشنایی با ابزار Geometry Edit و ابزار Mid surface

فیلم های آموزشی بخش چهارم : بررسی ماژول Property


 1. تعریف خصوصیات ماده
 2. ایجاد یک section جدید : نوع جامد solid
 3. ایجاد یک section جدید : نوع پوسته surface
 4. ایجاد یک section جدید : نوع تیر ، Fluid و other
 5. نسبت دادن یک section به نواحی قطعات
 6. ایجاد کامپوزیت ( Composite Layup)
 7. ایجاد پروفیل
 8. اختصاص دادن جهت مواد و تیرها
 9. ایجاد skin
 10. ایجاد تقویت کننده (Stringer)
 11. قابلیت های کاربردی ماژول Property

فیلم آموزش آباکوس  بخش پنجم : بررسی ماژول Assembly


 1. ایجاد نمونه
 2. مشابه سازی خطی
 3. مشابه سازی شعاعی
 4. جابجایی مدل
 5. ایجاد قیود به روش parallel face
 6. ایجاد قیود به روش face to face
 7. ایجاد قیود به روشلبه های موازی و روش Edge to Edge
 8. ایجاد قیود به روش هم محوری و روش نقطه مشترک

فیلم های آموزشی بخش ششم : بررسی ماژول step


 1. ماژول step
 2. روند ایجاد step
 3. تحلیل های عمومی یا General
 4. تحلیل های خطی یا Liner Pertubation Analysis
 5. مدیریت گام Step manager
 6. تعین نتایج خروجی مد نظر از انجام تحلیل
 7. بررسی Field output
 8. بررسی History Output
 9. قابلیت های کاربردی ماژول step

فیلم آموزش آباکوس بخش هفتم : بررسی ماژول Interaction


 1. ماژول Interaction
 2. انواع برهم کنش ها
 3. نحوه ایجاد نمودن تعامل Interaction
 4. آشنایی با Interaction property
 5. آشنایی با قیود
 6. ایجاد قیود
 7. یافتن جفت تماس ( find contact pair)
 8. آشنایی با Connector builder و اتصال دهنده ها
 9. ایجاد رابطه ها
 10. ایجاد connector section
 11. ایجاد connector Assignment
 12. رفتار های حاکم بر رابطه ها
 13. آشنایی با مفهوم wire Feature و مفهوم Fasteners
 14. مفهوم و قابلیت Crack ، spring/dashpots ، Amplitude

فیلم های آموزشی بخش هشتم : بررسی ماژول Load


 1. ماژول Load
 2. اعمال بارگذاری یا Loading
 3. اعمال یک بار فشاری
 4. نحوه اعمال بار متمرکز
 5. نحوه اعمال گشتاور
 6. اعمال نیروی حجمی و نیروی خطی
 7. اعمال نیروی وزنی و بار تنش صفحه ای
 8. نحوه اعمال بار فشار یگسترده و Shell Edge Load ، surface traction
 9. شرایط مرزی دما
 10. اعمال شتاب و اعمل Fluid
 11. ایجاد جریان الکتریکی
 12. تعریف نفوذ جرمی
 13. ایجاد شرایط مرزی
 14. اعمال میدان

 فیلم های آموزشی بخش نهم : بررسی ماژول Mesh


 1. ماژول Mesh
 2. مفهوم دانه بندی و نحوه ایجاد دانه بندی قطعات
 3. آشنایی با نحوه دانه بندی لبه ها
 4. مفهوم مش بندی قطعات
 5. آشنایی با بخش انتخاب شکل المان یا Element shape
 6. آشنایی با بخش tecnique : مش بندی منظم
 7. مش بندی به روش Sweep
 8. مش نبدی به روش آزاد
 9. مش بندی Botton-Up
 10. وابستگی مش – هندسه
 11. مش بندی اجسام سه بعدی با تکنیک ها ی مختلف
 12. تعیین الگوریتم مش بندی
 13. اختصاص و تعیین نوع المان
 14. بازبینی المان های یک مش

 فیلم های آموزشی بخش دهم : بررسی ماژول job


 1. مراحل اصلی در تحلیل یک مدل
 2. تعریف یک job
 3. ویرایشگر job
 4. بررسی job manager
 5. دکمه Result
 6. مفاهیم Adaptive mesh و Co- excution ، Restart

فیلم های آموزشی بخش یازدهم : بررسی ماژول Visualization


 1. ماژول Visualization
 2. طرح مدل تغییر شکل یافته و تغییر نیافته و ترسیم کانتور
 3. انتخاب حالت های طرح کانتور یا contour Plot Options
 4. بررسی symbol plot
 5. بررسی material orientation
 6. نمایش چندین حالت طرح
 7. انیمیشن
 8. ایجاد یک سیستم مختصاتی
 9. ایجاد XY Data
 10. ایجاد خروجی میدانی
 11. نمایش یک مقطع برش
 12. جعبه ابزار Free body
 13. بررسی Jon Diagnostics

فیلم های آموزشی بخش دوازدهم : آشنایی با روش برنامه نویسی در Abaqus


 1. فرایند تحلیل با abaqus
 2. اجرای مدل تحلیلی Abaqus
 3. ساختار کلی فایل ورودی تحلیل
 4. ایجاد یک فایل ورودی نمونه
 5. ارزیابی فایل ورودی
 6. اجرای تحلیل و نتایج
 7. مرحله پس پردازش
 8. مراحل مدل سازی Abaqus/CAE

فیلم های آموزشی بخش سیزدهم : تحلیل آکوستیک یک مافلر Mafler


 1. تعریف مسئله
 2. تعیین خواص ماده
 3. بخش مونتاژ قطعات و بخش step
 4. بخش Interaction و بخش Load
 5. بخش Mesh ، Job ، visualization
 6. تحلیل آکوستیکی
 7. بخش Property
 8. بخش Assembly و بخش Step
 9. بخش Interaction
 10. بخش Load و Mesh
 11. بخش Job و Visualization

فیلم های آموزشی بخش چهار دهم : آنالیز سه بعدی تیر


 1. ایجاد عضود یا طرح اولیه
 2. ایجاد خواص برای قطعه
 3. مرحله مونتاژ کردن قطعه و مرحله Step
 4. مرحله بار گزاری و ایجاد شرایط مرزی
 5. مرحله مش بندی
 6. انجام تحلیل
 7. نمایش خروجی بصورت انیمیشن

فیلم های آموزشی بخش پانزدهم : تحلیل ورق حاوی ترک


 1. بخش part
 2. ایجاد خواص قطعه
 3. مرجله مش بندی
 4. مرحله مونتاژ قطعه
 5. مرحله ایجاد گام های تحلیل
 6. مرحله برهم کنشی
 7. مرحله بارگذاری و ایجاد شرایط مرزی
 8. مرحله تحلیل

از لینک های پایین نمونه فیلم ها از مجموعه فیلم آموزش آباکوس  را دانلود و مشاهده نمایید

رمز فایل های نمونه  : www.yourshop.4kia.ir

1- دانلود نمونه فیلم اموزش اباکوس  بصورت رایگان 1  >>>>>>   لینک دانلود مستقیم    

 

2- دانلود نمونه آموزش abaqus بصورت رایگان 2 >>>>>>>>>>>>    لینک دانلود مستقیم

 

3- دانلود نمونه آموزش abaqus بصورت رایگان 3 >>>>>>>>>>>>> لینک دانلود مستقیم


دانلود فیلم اموزش اباکوس

فیلم های آموزش آباکوس ، دانلود فیلم آموزش آباکوس ، دانلود فیلم آموزش آباکوس ، آموزش abaqus ، آموزش abaqus ، آموزش abaqus

آموزش abaqus

مجموعه فیلم آموزش آباکوس ( آموزش abaqus ) از بهترین مجموعه های موجود در اینترنت می باشد که  اساتید برجسته ای در تهیه و تدوین آن نقش داشته اند.

دانلود فیلم آموزش آباکوس فارسی

جزئیات بیشتر/ دانلود فایل 

 

فیلم آموزش آباکوس  ، فیلم آموزش آباکوس  ، دانلود فیلم آموزش آباکوس زبان فارسی دانلود فیلم اموزش اباکوس ، دانلود فیلم آموزش آباکوس