دانلود مقاله بررسی اقتصاد زیر زمینی در ایران و جهان (پاورپوینت )

دانلود مقاله بررسی اقتصاد زیر زمینی در ایران و جهان (پاورپوینت )

دانلود مقاله بررسی اقتصاد زیر زمینی در ایران و جهان (پاورپوینت )

 

 

عنوان فایل:  دانلود مقاله بررسی اقتصاد زیر زمینی در ایران و جهان

نوع فایل : پاورپوینت

تعدادصفحات : 40 ص

شرح مختصر :

اقتصاد زيرزميني شامل آن دسته از فعاليت هايي است که به طور قانوني يا غيرقانوني انجام شده و در جايي ثبت نمي شوند. فعاليت هاي خارج از حيطه اقتصاد رسمي در چهار بخش خانوار، غيررسمي، نامنظم و غيرقانوني قابل تفکيک است.
طبيعت پنهاني اقتصاد زيرزميني، اندازه گيري و مطالعه مستقيم آن را با مشکل روبرو مي سازد و به همين دليل بيشتر روش هاي اندازه گيري رايج، روش هاي تخمين غيرمستقيم اين فعاليت هاست و با فروض محدود کننده بسياري همراه است.
در دو دهه اخير، اندازه گيري حجم اقتصاد زير زميني و بررسي علل و آثار آن، بيش از گذشته مورد توجه اقتصاد دانان واقع شده و بخش بزرگتري از ادبيات اقتصادي به نتايج و مطالعات صورت گرفته در اين باره اختصاص يافته است.
اگر چه شواهد و قراين، حاکي از احتمال گستردگي حجم اين پديده در اقتصاد ايران است. اما مطالعات انجام شده پيرامون ماهيت، حجم، علل و آثار آن بر عرصه هاي اقتصادي و اجتماعي کشور، محدود بوده است.

اين مقاله

ضمن بر شمردن روش هاي مختلف سنجش حجم اقتصاد زيرزميني، با استفاده از روش رگرسيوني تقاضاي پول به بررسي اين پديده طي سال هاي 79-1355 پرداخته است.
در الگوهاي تخمين زده شده، متغيرهاي بار مالياتي، بار ارزي، شاخص مواد مخدر، نرخ متوسط تعرفه و مابه التفاوت نرخ ارز به عنوان عوامل شکل گيري و تحول اقتصاد سياه در ايران و متغيرهاي تقاضا براي اسکناس و مسکوک و تقاضا براي پول به عنوان شاخص هاي منعکس کننده آثار اقتصاد سياه به کار رفته اند.
برآورد حجم اقتصاد سياه در ايران، با استفاده از الگوهاي منتخب، نشان مي دهد که اين بخش از عملکرد عمومي اقتصادي کشور پس از طي فراز و نشيب هاي فراوان، در دهه اخير رشد چشمگيري داشته است که عنايت بيشتر پژوهشگران و سياست گذاران را به تحولات آن ضروري مي سازد.

فهرست : 

مقدمه

تعریف اقتصاد زیر زمینی

 تعریف خلعتبری

تعريف ژرمانگ

تعريف توماس

تعريف اشنايدردانست

تعريف کلی تر اقتصاد زيرزميني

وسعت بازار غیررسمی در کشورهای جهان

وسعت بازار غیررسمی در ایران

انگيزه ايجاد اقتصاد زيرزميني

مهمترین فعالیت های اقتصاد زیر زمینی

دلایل غیر قانونی فعالیت بازار

روشهاي برآورد حجم اقتصاد زيرزميني

•محاسبه نسبت نقد

•روش برآورد حجم نقل و انتقالات

•روش مدل هاي رگرسيوني

•مدل سازي تقريبي 1

•روش متغيرهاي غيرقابل مشاهده

•مطالعه بازاركار

•روش هاي متفرقه 2

•روش برآوردحجم اسكناس هاي درشت

•روش برآورداختلاف بين ارقام درآمد وهزينه

•روش پالرمو

•روش برآورد اختلاف بين آمارهاي مالياتي واقلام درآمد ملي

•روش برآورداختلاف بين درآمد وهزينه خانوار

•روش علّت يابي

•روش بررسي موردي صنايع

•روش همه پرسي

•روش مراجعه مستقيم به مأموران ماليات

•روش مطالعات اجتماعي

•مطالعات مالياتي

مطالعات انجام شده اقتصاد زيرزميني ايران

نمودار روند سری زمانی نسبت اقتصاد زیر زمینی به اقتصاد رسمی در سه دهه

تعریف کالای قاچاق

بررسي عوامل موثر بر قاچاق كالاوارز وتاثير آن بر اقتصاد ملي

عوامل شکل گیری قاچاق

عوامل اقتصادی شکل گیری قاچاق کالا وارز

سود آوری بالای کالای قاچاق در مقابل ریسک پایین آن

پرداخت یارانه به برخی از کالاها در داخل کشور

بالا بودن تعرفه های گمرکی

کیفیت پایین کالاهای تولید داخل

ضعف بخش تولید

نوسانات قیمتی و افزایش ریسک تولید

بورکراسی و ساختار اداری ناکارآمد

محرومیت ساکنان مناطق مرزی

پیامدهای اقتصادی قاچاق کالا و ارز

آمار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ‌در ارتباط با حجم قاچاق کالا در ایران

مقایسه درآمد گمرک کرمانشاه و ارزش کالاهای قاچاق کشف شده

پولشویی

تعریف پول‌شويي

تاریخچه پول‌شويي

 انواع پولشویی

1) پول خاکستری (Gray Money)

2) پول کثیف (Dirty Money)

3) پول ملتهب (Hot Money)

مصادیق پول‌شويي

– قاچاق مواد مخدر و داروهای آرام‌بخش

– قاچاق انسان و اعضای انسان

– دزدی، رباخواری، رشوه و فساد

– فرار از مالیات

– تروریسم

ویژگی‌های جرم پول‌شويي

پول‌شويي جرم ثانویه

پول‌شويي جرمی سازمان یافته

پول‌شويي جرمی‌فراملی‌

پول‌شويي جرم متخصصین(یقه‌سفیدان)

مراحل فرآیند پول‌شويي

1) جایگذاری(Placement)

2) لایه گذاری(LAYERING)

3) درهم آمیزی یا یکپارچه‌سازی(INTEGRATION)

مشاغل در معرض سوء استفاده

مشاغل غير مالي

آثار اقتصادی پول‌شويي

آثار اجتماعی پول‌شويي

آثار بین‌المللی پول‌شويي

FATF

اقدامات حقوقی بین‌المللی

1- كنوانسيون وين

2- كنوانسيون سازمان ملل براى مبارزه با جرايم سازمان يافته فراملى (پالرمو)

راهکارهای پیشنهادی

منابع

عکس هایی از متن : 

 اقتصاد زیرزمینی؛ روش شاخص چندگانه-علل چندگانه؛ تورم، اندازه‌گیری اقتصاد زیرزمینی در ایران و بررسی علل و آثار آن، اقتصاد ایران، اقتصاد زیرزمینی، عوامل مؤثر بر اقتصاد زیرزمینی، تحلیل عاملی اکتشافی، اقتصاد زیر زمینی