دانلود کتاب مبانی فیزیک هالیدی جلد اول : مکانیک وگرما به همراه حل مسائل فرد

دانلود کتاب مبانی فیزیک هالیدی جلد اول : مکانیک وگرما به همراه حل مسائل فرد

دانلود کتاب مبانی فیزیک هالیدی جلد اول فارسی : مکانیک وگرما به همراه حل مسائل فرد

 

 

عنوان : دانلود کتاب مبانی فیزیک هالیدی جلد اول فارسی :  مکانیک وگرما

کتاب مرجع: فیزیک پایه  (جلد اول)

تالیف: دیوید هالیدی و رابرت رزنیک و کنت اس کرین

قالب بندی : پاور پوینت

زبان : فارسی

تعداد صفحات :357 ص

ترجمه : جلال الدین پاشایی راد – محمد خرمی – محمدرضا بهاری

ویرایش : چهارم

فهرست:

فصل 1- اندازه گیری

•کمیتهای فیزیکی، استانداردها و یکاها

•دستگاه بین المللی یکاها

•استاندارد طول

•استاندارد جرم

•استاندارد زمان

فصل2-بردارها

 •بردارها و نرده ایها
•جمع بردارها
•ضرب بردارها
فصل 3-حرکت یک بعدی
•مکانیک
•سرعت متوسط
•سرعت لحظه ای
•شتاب
•شتاب ثابت
•سقوط آزاد
فصل 4- حرکت در صفحه
•جابجایی، سرعت و شتاب
•حرکت با شتاب ثابت در صفحه
•حرکت پرتابی
•حرکت دایره ای یکنواخت
•سرعت نسبی و شتاب

 فصل 5- دینامیک ذره – 1

•مکانیک کلاسیک
•معرفی چند نیرو
•قانون اول نیوتن
•قانون دوم نیوتن
•قانون سوم نیوتن
•دستگاه یکاهای مکانیکی
•بعضی کاربردهای قوانین نیوتن
 
فصل 6- دینامیک ذره -2
 • نیروهای اصطکاک
 • دینامیک حرکت دورانی یکنواخت

فصل 7- – کار و انرژی 

 • کار نیروی ثابت
 • کار نیروی متغییر – مورد یک بعدی
 • انرژی جنبشی و قضیه کار – انرژی
 • توان

 فصل 8 – پایستگی انرژی

 • نیروهای پایستار
 • انرژی پتانسیل
 • دستگاههای پایستار یک بعدی
 • دستگاههای پایستار دو بعدی و سه بعدی
 • پایستگی انرژی

فصل9- پایستگی تکانه خطی   

 • مرکز جرم
 • حرکت مرکز جرم
 • تکان خطی یک ذره
 • تکانه خطی یک دستگاه ذرات
 • پایستگی تکانه خطی
 • بعضی کاربرد های اصل پایستگی تکانه

فصل 10 – برخورد

 • برخورد چیست ؟
 • ضربه و تکانه
 • پایستکی تکانه د رحین بر خورد
 • بر خورد در یک بعد
 • برخورد در دو یا سه بعد

فصل11 – سینماتیک دورانی

 • حرکت دورانی
 • سینماتیک دورانی – متغییرها
 • دوران با شتاب زاویه ای ثابت
 • کمیتهای دورانی به صورت برداری
 • رابطه میان سینماتیک خطی و زاویه ای

فصل 12- دینامیک دورانی  

 • گشتاور نیروی وارد بر ذره
 • تکانه زاویه ای یک ذره
 • دستگاه ذرات
 • انرژی جنبشی دوران و لختی دورانی
 • دینامیک دورانی جسم صلب
 • ترکیب حرکتهای انتقالی ودورانی یک جسم صلب

فصل13- دینامیک دورانی و پایستگی تکانه زاویه ای

 • دینامیک دورانی و پایستگی تکانه زاویه ای
 • پایستگی تکانه زاویه ای

فصل 14- تعادل اجسام صلب  

 • تعادل اجسام صلب
 • مرکز گرانی
 • مثالهایی از تعادل

توضیحات:

درس فیزیک اصلی ترین درس رشته های مهندسی بوده و کتاب مرجع این کتاب در تمام دانشگاه های ایران فیزیک هالیدی می باشد که در این قسمت ما جلد اول آن را که ترجمه فارسی می باشد را برای شما آماده کردیم.

عکس هایی از متن :

  فیزیک هالیدی جلد اول فارسی  ویرایش هشتم،حل المسائل فیزیک هالیدی جلد اول فارسی ،فیزیک هالیدی جلد اول pdf،فیزیک هالیدی ویرایش 8،دانلود کتاب فیزیک هالیدی ویرایش 10 فارسی،دانلود کتاب فیزیک هالیدی ویرایش 9،مبانی فیزیک هالیدی،فیزیک هالیدی جلد سوم،دروس مشترک رشته های مهندسی ,کتاب فیزیک هالیدی ,دانلود جزوه فیزیک 1 ,دانلود جزوه فیزیک ,دانلود جزوه درس فیزیک ,نمونه سوال فیزیک دانشگاهی ,دانلود درس فیزیک 2 ,دانلود کتاب فیزیک 2 ,دانلود کتاب فیزیک ,دانلود رایگان کتاب فیزیک ,مرجع کتاب دانشگاهی ,فیزیک پایه ۱ ,فیزیک ,فیزیک هالیدی ,کتاب فیزیک هالیدی ,فیزیک هالیدی فارسی ,فیزیک هالیدی فارسی جلد اول ,جلال الدین پاشایی راد, دیوید هالیدی, رابرت رزنیک, فیزیک هالیدی, فیزیک هالیدی فارسی,کتاب مبانی فیزیک هالیدی فارسی, کنت اس کرین, محمد خرمی, محمدرضا بهاری, هالیدی, هالیدی فارسی، دانلود رایگان کتاب فیزیک ، دانلود رایگان کتاب فیزیک هالیدی جلد اول فارسی فیزیک هالیدی جلد اول فارسی  ، دانلود رایگان کتاب فیزیک هالیدی (ویرایش 8 و 9) ، فیزیک هالیدی (ویرایش 8 و 9) ، فیزیک هالیدی (ویرایش 8 و 9) بهمراه حل المسائل و نسخه فارسی ، کتاب فیزیک هالیدی ، کتاب فیزیک هالیدی (ویرایش 8 و 9) بهمراه حل المسائل ، هالیدی، دانلود کتاب فیزیک هالیدی, فیزیک هالیدی, فیزیک هالیدی جلد اول، physics halliday tdcd; فیزیک هالیدی جلد اول فارسی