Solution Manual of Design of reinforced concrete by Mccormac 10th edition pdf

download free Solution Manual of Design of reinforced concrete Mccormac 10th edition
نویسندگان: Jack C.McCORMAC
ویرایش 10th
نمونه ( sample) 10th sample
If you want pay with dollar (USD) click here

 

دانلود حل المسائل کتاب طراحی بتن مسلح ویرایش دهم به نویسندگی ام سی کورمک

Solution Manual Design of reinforced concrete 10th edition

Design of reinforced concrete 10th edition Solutions Manual

 

طراحی بتن مسلح یکی از مهم‌ترین مراحل در ساخت و ساز سازه‌های بتنی است. در این فرآیند، اعضای سازه مانند ستون‌ها، بالکن‌ها، پل‌ها و سازه‌های دیگر با استفاده از بتن و میلگردهای فولادی تقویت می‌شوند.

طراحی بتن مسلح شامل مراحل زیر است:

تعیین بارها و نیروها: در این مرحله، بارهای مختلفی که در سازه عمل می‌کنند، شناسایی و تعیین می‌شود. این بارها می‌توانند بارهای مستقل مانند وزن سازه و بارهای متغیر مانند بار زنده (مانند بار ترافیک در پل) یا بار باد و زلزله باشند.

تعیین سیستم سازه‌ای: در این مرحله، نوع و سیستم سازه‌ای که برای سازه استفاده خواهد شد، تعیین می‌شود. این ممکن است شامل سیستم‌های بالاستی، سیستم های فریمی، سیستم‌های پوسته‌ای و غیره باشد. انتخاب سیستم سازه‌ای باید با توجه به نوع سازه، شرایط اقلیمی و محیطی و البته ضوابط و مقررات معمول در صنعت ساخت و ساز صورت گیرد.

تحلیل سازه: در این مرحله، سازه با استفاده از روش‌های تحلیلی مانند روش عددی المان محدود، تحلیل ماتریسی و غیره، تحلیل می‌شود. این تحلیل‌ها برای بررسی رفتار سازه در برابر بارها و نیروها و همچنین برای تعیین بارهای انتقالی به اعضای سازه استفاده می‌شوند.

انتخاب میلگردها و بتن: در این مرحله، انواع میلگردها و بتن که برای تقویت سازه استفاده خواهند شد، تعیین می‌شود. انتخاب صحیح میلگردها و بتن باید با توجه به استانداردها و مقررات معمول در صنعت صورت پذیرد.

طراحی عضو سازه: در این مرحله، ستون‌ها، بالکن‌ها، پلها و سایر اعضای سازه با استفاده از میلگردها و بتن طراحی می‌شوند. در این مرحله، ابعاد عضو سازه، تعداد و قطر میلگردها، فاصله بین میلگردها و سایر جزئیات طراحی مشخص می‌شوند.

این حل المسائل ویرایش دهم نیباشد 588 صفحه دارد و دارای 152 مگابایت حجم میباشد در این حل المسائل پاسخ تمامی فصل ها نوشته شده است. برای مشاهده نمونه بر روی لینک زیر کلیک نمایید.