دانلود کتاب اصول مهندسی ژئوتکنیک (مهندسی پی) شاپور طاحونی جلد 2

دانلود کتاب اصول مهندسی ژئوتکنیک (مهندسی پی) شاپور طاحونی جلد 2

 دانلود کتاب اصول مهندسی پی شاپور طاحونی جلد 2

 

 

 

عنوان فایل :  دانلود کتاب اصول مهندسی پی شاپور طاحونی جلد 2

نوع فایل : pdf

مولف : دکتر داس

مترجم: شاپور طاحونی

تعدادصفحات: 990 ص

توضیحات :

این کتاب در بسیاری از دانشگاهها به عنوان کتاب درسی درس مهندسی پی تدریس می‌شود.
مهندسی ژئوتکنیک (Geotechnical engineering) زیر شاخه‌ای‌ست حیاتی و عمده از مهندسی عمران که پیرامون مهارت‌ها، فنون و دانشهای مورد نیاز برای مطالعه و پیش‌بینی رفتارهای مکانیکی و هیدرولیکی انواع خاک‌ها و سنگ‌ها تحت اثر نیروها و بارهای وارده از سوی سازه‌های ساخت انسان و نیز ارائه توصیه‌ها و دستورات کیفی و کمی لازم جهت طراحی، اجراء، و نگهداری آن‌ها بوجود آمده است.

اصول مهندسی پی شاپور طاحونی جلد 2  شامل ۹۹۰ صفحه می باشد که در ۱۳ فصل تنظیم شده  در واقع ترجمه کتاب اصول مهندسی پی داس می باشد که به مسائل فرد کتاب پاسخ داده شده است.

فهرست :

.

عکس هایی از فایل :

 

 

اصول مهندسی پی شاپور طاحونی جلد 2  اصول مهندسی پی شاپور طاحونی جلد 2این کتاب در بسیاری از دانشگاهها به عنوان کتاب درسی درس مهندسی پی تدریس می‌شود. مهندسی ژئوتکنیک (Geotechnical engineering) زیر شاخه‌ای‌ست حیاتی و عمده از مهندسی عمران که پیرامون مهارت‌ها، فنون و دانشهای مورد نیاز برای مطالعه و پیش‌بینی رفتارهای مکانیکی و هیدرولیکی انواع خاک‌ها و سنگ‌ها تحت اثر نیروها و بارهای وارده از سوی سازه‌های ساخت انسان و نیز ارائه توصیه‌ها و دستورات کیفی و کمی لازم جهت طراحی، اجراء، و نگهداری آن‌ها بوجود آمده است. اصول مهندسی پی شاپور طاحونی جلد 2  شامل ۹۹۰ صفحه می باشد که در ۱۳ فصل تنظیم شده  در واقع ترجمه کتاب اصول مهندسی پی داس می باشد که به مسائل فرد کتاب پاسخ داده شده است. بینی رفتارهای مکانیکی و هیدرولیکی انواع خاک‌ها و سنگ‌ها تحت اثر نیروها و بارهای وارده از سوی سازه‌های ساخت انسان و نیز ارائه ت