ادامه مطلب
کتاب اصول طراحی کشتی و سازه‌های دریایی
۲۹ آبان ۱۳۹۶

کتاب اصول طراحی کشتی و سازه‌های دریایی