خرید
مجموعه قوانین و مقررات شهرداری
35,000 تومان 15,000 تومان

دانلود کتاب مجموعه قوانین و مقررات مربوط به شهرداری ها + نمونه سوالات تستی و تشریحی pdf