خرید
بررسی اجزا و نحوه کارکرد کمباین برداشت گوجه فرنگی
4,000 تومان

دانلود مقاله بررسی دستگاه و کمباین برداشت گوجه فرنگی در مزرعه (word)