خرید
کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه نوشته جان مورفی
16,000 تومان 22,000 تومان

دانلود رایگان کتاب تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه جان مورفی pdf (انگلیسی و فارسی)