دانلود ریگ خورشیدی طراحی شده ( علوفه جمع کن ) در نرم افزار کتیا | پروژه آماده دانشجویی

نویسنده
تاریخ انتشار
11 دسامبر 2022
تعداد بازدید
4967 بازدید
25,000 تومان
  خرید و دانلود محصول

عنوان: دانلود ریگ خورشیدی طراحی شده ( علوفه جمع کن ) در نرم افزار کتیا | پروژه آماده دانشجویی |
حجم فایل: 13Mb
فرمت: CATPart- CATProduct
این سری بر آن شدیم تا برای شما، به عنوان یک پروژه دانشجویی آماده ، ریگ یا همان جارو ( علوفه جمع کن ) خورشیدی را در نرم افزار کتیا برای شما طراحی کنیم. در این مقاله ابتدا توضیحات مختصری در مورد کارکرد ریگ و سپس تنوع خدماتی که یک ریگ خورشیدی می تواند برای ما ارایه دهد را خدمت شما توضییح داده ایم. علوفه جمع کن خورشیدی طراحی شده در این پروژه به صورت دنباله بند است.

مقدمه ای بر اهمیت ریگ خورشیدی یا جارو ( علوفه جمع کن ):

كاشت علوفه با درو كردن پايان نمي يابـد و چـون علوفـه گيـاهي پرآب است بايـد پـيش از انبـار كـردن رطوبـت آن كاسـته خـشك شـود و خـشك كـردن محصول در مناطق پر آفتابي، با كاربرد كانديشنر (موور) ممكن است مـشكلي نباشـد ، ولـي در مناطق كم آفتاب و مرطوب و حتي در نواحي خشك، اگر پـس از درو بارنـدگي شـود، در هر دو منطقه براي گردآوري محصول، لازم است آنها را رديف كرد كه بـا ماشـين هـاي جارو (ريك) انجـام مـي شـود و گـاهي لازم مـي شـود چنـد رديـف را بـه علـت كـم پـشتي محصول، يك رديف كرد تا خوراك مناسب براي ماشين هـاي عمليـات بعـدي بـراي مثـال بسته بند فراهم آيد و هنگامي نيز به علت پرپـشتي محـصول پـس از درو، ممكـن اسـت لازم باشد هر رديف به دو يا سه رديف تقسيم شوند.

جابه جا كردن، رديف و هوا دادن از ديگر كارهایي است كه جارو ( علوفه جمع کن ) مي تواند انجام دهـد . جاروهاي متـداول امـروزي بـه دسـته مـورب، خورشـيدي و پخـش كـن تقـسيم مـي شـوند . جاروهاي مورب نياز به نيروي محركه داشته كه از چرخ آنها و يا نيروي هيـدروليك تـأمين مي شود و از نظر چگونگي اتصال به تراكتور نيز داراي دنباله بند، نيمه سوار و سوار هستتند.

ریگ های خورشیدی موجود در ایران:

در ايران جاروهاي خورشـيدي از نـوع سـوار بـوده و انـواع بزرگتـر آنهـا ممكـن اسـت نیمه سوار باشند و حركت دوراني از چرخ ها در اثر تماس نوك انگشتي محـيط چـرخ هـا بـا زمين و يا علوفه تأمين مي شود و اين نوع براي پيروي از بلندي زمين، براي انجـام كـار بهتـر بـوده (بـه دليـل سـادگي و تنظـيم هـاي كمتـر ) و همچنـين جابـه جـائي خورشـيد ي هـا، بـراي كشاورزان مورد پسندتر است و خورشيدي ها ممكن است توپرو يا توخـالي باشـند.

کاربردهای مختلف ریگ ( جاور ) خورشیدی:

از ریگ های خورشیدی می توان به منظورهای مختلفی استفاده کرد:
 1:این حالت برای زیر و رو کردن علوفه استفاده می شود. برای زمانی مناسب است که ممکن است بعد از درو باران برایده باشد.
 2: این حالت برای ردیف کردن علوفه به منظور بسته بندی استفاده می شود. دانلود ریگ خورشیدی طراحی شده ( علوفه جمع کن ) در نرم افزار کتیا | پروژه آماده دانشجویی
 3: این حالت برای جابه جا کردن ردیف ها استفاده می شود. برای زمانی مناسب است که هنوز علوفه های زیری برای بسته بند به طور کامل خشک نشده اند.
 4: این حالت برای پخش علوفه ی ردیف ها استفاده می شود. برای زمانی مناسب است که ممکن است بعد از ردیف کردن علوفه ها، بارندگی داشته باشیم.

دانلود ریگ خورشیدی طراحی شده ( علوفه جمع کن - جارو ) در نرم افزار سالیدورک | پروژه آماده دانشجویی | تلماتو

دانلود ریگ خورشیدی طراحی شده ( علوفه جمع کن ) در نرم افزار کتیا | پروژه آماده دانشجویی |

در ادامه تصاویر از ریگ خورشیدی طراحی شده ( علوفه جمع کن ) در نرم افزار کتیا به عنوان یک پروژه آماده دانشجویی را مشاهده خواهید کرد.

تنظیمات مربوط به ریگ ( جارو ) خورشیدی:

اگـر در عمليات با جاروي خورشيدي ملاحظه شد كـه علوفـه جـا مـي مانـد، بـه دليـل شكـسته شـدن انگشتي هاست كه مي بايست آنها را عوض كرد و همچنين هنگامي كه در حين جارو كـردن علوفه مي پرد، ممكن است بـه دليـل پـرش خورشـيدي هـا اسـت كـه مـي بايـست فـشار تـاير (نيمه سوار) را امتحان كرد و يا سرعت پيشروي را كم كنيم و اگر شكستگي پيـاپي انگـشتي بهمراه بود مي توان پوسيدگي و زنگ زدگي آنها را بازديـد كـرد و همچنـين قرارگيـري در سطح زمين را تنظيم كرد. دليل اينكه گاهي علوفه به انگشتي گير مي كند اين است كه سطح يونجه زار براي جاروكردن خيلي خيس بوده است. نوع د يگر جاروها، پخش كـن مـي باشـند كه در مناطق بسيار مرطوب و كم آفتاب به كار مي رونـد بـه ايـن صـورت كـه علوفـه بـراي خشك شدن چند روزي روي زمين مانده و به زمين چسبيده است و بايد بـا ايـن ماشـين آن را بلند كرده تا كپك نزند و بيشتر از نوع سوار ميباشد.دانلود ریگ خورشیدی طراحی شده ( علوفه جمع کن ) در نرم افزار کتیا | پروژه آماده دانشجویی

تصاویری از دانلود ریگ خورشیدی طراحی شده ( علوفه جمع کن – جارو ) در نرم افزار کتیا | پروژه آماده دانشجویی:

دانلود ریگ خورشیدی طراحی شده ( علوفه جمع کن - جارو ) در نرم افزار سالیدورک | پروژه آماده دانشجویی | تلماتو

دانلود ریگ خورشیدی طراحی شده ( علوفه جمع کن ) در نرم افزار کتیا | پروژه آماده دانشجویی

دانلود ریگ خورشیدی طراحی شده ( علوفه جمع کن ) در نرم افزار کتیا | پروژه آماده دانشجویی

پروژه دانشجویی آماده

دانلود ریگ خورشیدی طراحی شده ( علوفه جمع کن ) در نرم افزار کتیا | پروژه آماده دانشجویی

 

 

   راهنمای خرید:
  • در موقع پرداخت حتما تکمیل خرید را بزنید تا خرید کامل شود.
  • لینک دانلود پس از پرداخت نمایش داده شده و به ایمیلتان نیز ارسال میشود.
  • ایمیل خود را به دقت وارد نمایید. راهنمای خرید تصویری
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
  • 09036301645
  • از طریق واتس آپ پیگیری نمایید.
  • فایل دانلود شده را با برنامه winrar از حالت zip خارج نمایید .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *