فیزیولوژی مغز انسان (pdf)

نویسنده
تاریخ انتشار
17 آوریل 2018
دسته بندی
تعداد بازدید
5030 بازدید
7,000 تومان
  خرید و دانلود محصول

عنوان فایل :فیزیولوژی مغز انسان

قالب بندی : pdf

شرح مختصر : سیستم عصبی مرکزی (Central Nervous System) به عنوان دریافت کننده، پردازش گر و تنظیم کننده تحریکات، کنش ھا و واکنش ھای ارادی و غیر ارادی انسان، در ارتباطی ھماھنگ با سایر سیستم ھا و با بکار گیری آن ھا، ارتباط و تطبیق انسان با دنیای پیرامون و درون خود را برقرار می سازد. در سیستم دقیق، پیچیده و یکپارچه ی بدن انسان، نقش ھدایت به سیستم عصبی مرکزی و مغز تعلق دارد، از این رو “مغز انسان” قابل تامل ترین پدیده ھا برای شناخت و بررسی ھای علمی و ھمچنین پیچیده ترین و ھنوز ناشناخته ترین آنھاست. در این پژوهش به بررسی اجمالی آناتومی و فیزیولوژی مغز انسان، پرداخته شده است.

 فهرست : 

مقدمه

مغز (Brain)

سه بخش مغز براساس تکامل جنینی

مغز قدامی (Forebrain)

مغز میانی (Midbrain)

مغز خلفی(Hindbrain)

نیمکره های مغز (Telencephalon)

رینانسفال

دیانسفالون(Diencephalon)

تالاموس

هیپوتالاموس

متانسفالون (Metencephalon)

بصل النخاع

انواع لوب

مخ(Cerebrum)

جسم پینه ای (Corpus Callosum)

قشر مغز(Cortex)

اعمال قشر حرکتی

بطن های مغزی ( (Brain Ventricles)

مایع مغزی -نخاعی ( Cerebrospinal fluid)

سیستم لیمبیک(The Limbic System)

آمیگدال(Amygdala)

هیپوکمپ(Hippocampus)

هسته های قاعده ای (Basal Ganglia (nuclei))

ساقه مغز (Brain Stem)

پل مغزی (Pons)

مخچه(Cerebellum)

ساختارهای شبکه ای(Reticular Formation)

اعصاب مغزی(جمجمه ای)

پوشش های مغز ونخاع

پرده مننژ

نرم شامه

سخت شامه

غشای عنکبوتیه

جریان خون مغز

راه های هدایتی

مسیرقشری نخاعی (هرمی)

مسیرستون خلفی

مسیر نخاعی مخچه ای

مسیر تالاموسی نخاعی

امواج مغزی

موج دلتا

موج تتا

موج آلفا

موج بتا

موج گاما

منابع

واژه نامه

عکس هایی از متن :  

   راهنمای خرید:
  • در موقع پرداخت حتما تکمیل خرید را بزنید تا خرید کامل شود.
  • لینک دانلود پس از پرداخت نمایش داده شده و به ایمیلتان نیز ارسال میشود.
  • ایمیل خود را به دقت وارد نمایید. راهنمای خرید تصویری
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
  • 09036301645
  • از طریق واتس آپ پیگیری نمایید.
  • فایل دانلود شده را با برنامه winrar از حالت zip خارج نمایید .