طراحی گاو آهن چیزل با نرم افزار سالیدورک solidwork

نویسنده
تاریخ انتشار
3 مارس 2019
تعداد بازدید
4133 بازدید
25,000 تومان
  خرید و دانلود محصول

طراحی چیزل با سالیدورک اندازه قطعات چیزل  – طراحی گاو آهن چیزل با نرم افزار سالیدورک solidwork

نوع فایل : sldpart, sldasm

نرم افزار طراحی : solidwork

حجم فایل : 6 مگابایت

طراح : گروه مهندسی fbsep7

توضیحات مختصر :

گاو آهن چیزل در نرم افزار سالیدورک solidwork  طراحی شده است، تمامی قطعات لازم برای اسمبل کردن چیزل که در ادامه تصویر آن را مشاهده می نمایید طراحی شده اند و شما عزیزان می توانید قطعات را ویرایش و تغییر دهید و یا قطعات جدیدی را به آنه اضافه نمایید و هیچ گونه محدودیتی وجود ندارد.

طراحی گاوآهنهای چیزل در سالیدورک ( گاوآهنهای شفره ای)

هدف از استفاده این نوع گاوآهنها بهم زدن و تهویه خاک همراه با کمی زیر و رو کردن آن است .گرچه به گاوآهنهای چیزل در بعضی نقاط کولتیواتور مزرعه نیز گفته میشود ،اما گاواهنهای چیزل دار دارای ساختمانی سنگینتر می باشند و اصولا برای خاک ورزی اولیه به کار برده میشوند در حالی که کولتیواتورهای مزرعه از نظر ساختمانی سبکتر و برای کار در عمق کمتری طراحی شده اند و برای خاک ورزی ثانویه طراحی میشوند.
گاوآهنهای چیزل در مقایسه با گاوآهنهای برگردان داربا عمق کار یکسان ، دارای مقاومت کششی کمتر درحدود نصف مقاومت کششی مورد نیاز در هر متر عرض کار می باشند.بنابراین شخم با گاوآهن چیزل در نقاطی که پوشاندن کامل خاشاک مورد نیاز نمی باشد با سرعت بیشتری انجام شده و اقتصادی تر است.از گاوآهن های چیزل غالبا برای شکستن لایه سخت خاک که در اثر شخم همه ساله با گاوآهن برگردان دار بوجود می آید استفاده میشود.

ساختمان و انواع گاوآهنهای چیزل

گاوآهنهای چیزل امروزی از دو قسمت مهم شاسی و شاخه تشکیل میشوند .هرشاخه به نوبه خود متشکل از یک ساقه و یک تیغه است .
در طراحی گاوآهن چیزل معمولا از 2 تا 3 ردیف شاخه استفاده می کنند.معمولا انواع سوار کوچک دارای دو ردیف و انواع سوار بزرگ و کششی دارای سه ردیف شاخه هستند .هر ردیف از شاخه ها به یک تیرک متصل شده است .شاخه ها ممکن است از نوع محکم راست ، نیمه ثابت (نیمه خمیده)،و فنردار با بالشتک فنری باشند.انواع فنردار،قابلیت کار در زمینهای پرمانع را دارند . وجود فنر علاوه محافظت از شاخه و شاسی باعث ارتعاشهایی در شاخه میشود که به شکستن خاک کمک میکند.شاخه های ردیف های مختلف بصورت زیگزاگ (بصورتیکه روبروی هم قرار نداشته باشند)به شاسی متصل میشوند تا خاشاک بدون مانع از بین آنها عبور کند.شاخه ها طوری به شاسی متصل میشوند که فاصله بین آنها از یکدیگر حدود 30 سانتیمتر باشد.بدین ترتیب فاصله بین شاخه های هم ردیف در انواع دو ردیفه 60 سانتیمتر و در انواع سه ردیفه 90 سلنتیمتر است.ارتعاش شاسی از سطح زمین معمولا حدود 70 تا 80 سانتیمتر و فاصله بین تیرکها (فاصله بین ردیفهای شاخه ها)بین 80 تا 100 سانتیمتر است. طراحی گاو آهن چیزل با نرم افزار سالیدورک solidwork

محل اتصال تیغه ها

به انتهای پایینی هر ساقه ، تیغه ای متصل میشود که عمل خاک ورزی را انجام میدهد.بطورکلی از تیغه های چیزل (قلمی) و بیلچه ای برای شخم پاییزه و ازانواع پنجه غازی برای تهیه بستر بذر،کنترل علفهای هرز و عملیات آیش تابستانه استفاده میشود.
عرض کار گاوآهنهای چیزل با عرض آنها تفاوت داشته و برابر است بافاصله بین شاخه ها ضربدر تعداد شاخه ها.

 اصول طرز کار گاوآهنهای چیزل

گاوآهنهای چیزل برای نفوذ در خاکهای سخت ،شکستن لایه های سخت و خرد کردن کلوخه های بزرگ ساخته میشوند.سطح خاک بصورت خرد شده و باز برای دریافت و نگهداری باران و مقاومت درمقابل فرسایش بادی خاک به جای گذارده میشود.بیشتر بقایای گیاهی در سطح خاک باقی میمانند تا در کاهش تبخیر و فرسایش خاک کمک نمایند.عمق شخم میتواند به اندازه مطلوب سطحی ، یا تا عمق 45 سانتیمتر یا بیشتر عمیق باشد. طراحی گاو آهن چیزل با نرم افزار سالیدورک
ازآنجایی که گاوآهنهای چیزل خاک را شکسته وخرد میکنند،بهترین کاررا در خاکهای خشک و سخت انجام میدهند.چنانچه خاک بیش از حد مرطوب باشدجای ساقه های گاوآهن چیزل در خاک باقی مانده و هیچگونه عمل خرد شدن و نرم شدن خاک انجام نمیگیرد.درواقع ، درصورتیکه خاک بیش از حد مرطوب باشد  ، کلوخهای بزرگی روی زمین به جای گذاشته میشود که تقریبا شکستن آنها با عملیات خاک ورزی بعدی به منظور تهیه یک بستر بذر مطلوب ، غیر ممکن خواهد بود. طراحی گاو آهن چیزل با نرم افزار سالیدورک solidwork
گاوآهنهای چیزل ممکن است تنها برای خراش دادن سطح خاک یا به منظور کار در عمقهای بیشتر تا 45 سانتیمتر یا بیشتر مورد استفاده قرار گیرند که این امر بستگی به طرح گاوآهن ،میزان خاشاک ونتیجه مورد نظر دارد. این گاوآهن ه ممکن است دارای تیغه های نازک چیزل باشند که برای حفر کردن ، بهم زدن و خرد کرن خاک به کارمیروند،یا به سایر تیغه ها از نوع بیلچه ای برای جلوگیری از فرسایش خاک تا پنجه غازیهای عریض برای تهیه بستر بذر و از بین بردن علفهای هرز مجهز شوند. اندازه قطعات چیزلاندازه قطعات چیزل
گاوآهن چیزل وسیله مطلوبی برای استفاده در خاک ورزی پوشش دار ( به جای گذاردن پوشش گیاهی و خاشاک در سطح) می باشد.این نوع گاوآهن از فرسایش بادی و جریان آب در سطح خاک جلوگیری کرده و موجب افزایش نفوذ آب در خاک میگردد.
گاوآهنهای چیزل که در عملیات آیش تابستانه زمینهای دیم،برای به جای گذاشتن پوشش گیاهی در سطح خاک (مالچ گیاهی) به کار میروند،معمولا مجهز به تیغه های پنجه غازی عریض با عرض 5/30 تا76 سانتیمتر می باشند وشخم تا عمقی انجام میگیرد که تنها علفهای هرز را قطع کرده و کمترین بهم خوردگی در سطح خاک بوجود آید.
آزمایشات نشان داده اند که حداقل مقاومت کششی در ادواتی مانند گاوآهن چیزل زمانی حاصل میشود که تیغه ، نیروی رو به بالا به خاک وارد کند و سطح افق حدود 20 درجه باشد . متلاشی شدن خاک ، با حداقل تلاش ، زمانی بوجود می آید که نیروی بالابری به جای شکافتن افقی یا به جلو رفتن طولی در داخل خاک ،  به وجود آید..بنابراین شاخه های انحنادار متداول برای متلاشی کردن مطلوب با حداقل نیروی کششی کاملا مناسب اند. طراحی گاو آهن چیزل با نرم افزار سالیدورک solidwork
 درصورتیکه عمق کارگاوآهن چیزل آنقدر افزایش یابد که قسمت خمیده بالای شاخه سطح خاک را به طرف پایین بفشارد ، مقاومت کششی بی جهت افزایش خواهد یافت . باری جلوگیری از این افزایش بی مورد بهتراست شخم دو مرتبه انجام گیرد ،مرتبه اول با عمق کمتر و مرتبه دوم با عمق مورد نظر ،به صورت عمود یا مورب نسبت به جهت مرتبه اول.
با افزایش عمق و سرعت کار ، مقاومت مخصوص گاوآهنهای چیزل ( مقاومت کششی در هر سانتیمترمربع خاک خاک ورزی شده) نیز افزایش می یابد.با افزایش سرعت حرکت ،متلاشی شدن خاک نیز افزایش خواهد یافت . با این حال ، در بعضی از موارد، افزایش مقاومت کششی ناشی از افزایش سرعت کار،از طریق کاهش عملیات مورد نیاز برای تهیه بستر بذر جبران خواهد شد .

اندازه قطعات چیزل

 تنظیم گاوآهنهای چیزل

عرض گاوآهنهای چیزل باید در حدود 30 سانتیمتر از هر طرف ، بیش از فاصله بین چرخهای جلو و چرخهای عقب تراکتور باشد تا در موقع برگشت ، چرخهای تراکتور برروی زمین شخم شده حرکت نکند . در موقع کار ، گاوآهن باید در دو جهت طولی و عرضی تراز شود تا عمق کار برای شاخه ها یکسان باشد .برای کنترل عمق گاوآهنهای چیزل سوار معمولا از سیستم هیدرولیک تراکتور(مکانیسم عمق و بار تراکتور)و در صورت وجود چرخهای میزان ، از هر دو استفاده می شود. در گاوآهنهای چیزل کششی ، تراز طولی از طریق تنظیم ارتفاع قلاب اتصال مالبند، و تراز عرضی از طریق تنظیم وضعیت عمودی چرخهای سمت راست و چپ بوجود میآید .عمق کار در گاوآهنهای کششی ، با بالا آمدن یا پایین رفتن چرخهای حمل کننده ، زیاد یا کم میشود .

انواع گاوآهنهای چیزل و اندازه آنها

اکثر گاوآهنهای چیزل با عرض کمتر از 5 متر، شامل یک شاسی مرکزی محکم و غیرقابل انعطاف می باشند. معمولا یک ساقه در 30 سانتیمتر از عرض شاسی قرارداده میشود.به انتهای شاسی مرکزی بعضی از گاوآهنهای چیزل میتوان شاسی های اضافی قابل انعطاف با عرضهای متفاوت تا 83/1 متر اضافه نمود.شاسی های اضافی قابل انعطاف می توانند خود را با خطوط تراز وفق دهند .در بعضی از گاوآهنهای بزرگتر، شاسی های اضافی قابل انعطاف عریضتر را میتوان برروی شاسی مرکزی تا نمود.این عمل کمک موثری در هنگام حمل و نقل گاوآهن می باشد.گاوآهنهای چیزل سوار ، با عرضهای متفاوت معمولا از5/1 تا 6  متر موجود میباشند.عرض گاوآهنهای کششی معمولا از 3 تا بیش از 13 متر در انواع مختلف ، با توجه به افزایش توان تراکتور تغییر میکند.
وجود انواع تیغه های مخصوص ، مانند بیلچه ها ، بیلچه های شیاربازکن ، پنجه غازیها و کاردها ، و همچنین اتصالات مخصوص بذرکاری ، استفاده از گاو آهن چیزل را جهت انجام بسیاری از کارها ممکن میسازد. طراحی چیزل با سالیدورک
گاو آهنهای چیزل بزرگ میتوانند حدود112 هکتار را با سرعتی در حدود 10 کیلومتر درساعت ، در یک روز شخم بزنند.بدین ترتیب ، ظرفیت مزرعه ای (Effective Field Capacity) یک گاوآهن چیزل با عرض کار 14 متر ، که با سرعت 10 کیلومتر در ساعت در حال کار است ،در طی 10 ساعت کار در روز، با احتساب 80  درصد بازده مزرعه ای ، به طریق زیر محاسبه میشود:
80%* 10/(mعرض کار*km/hrسرعت حرکت )=ha/hr ظرفیت مزرعه ای واقعی
EFC=(10*14)/10*%80=11/2 ha/hr
هکتاردرروز112=10 ساعت* هکتاردرساعت2/11

طراحی گاو آهن چیزل با نرم افزار سالیدورک solidwork – طراحی چیزل با سالیدورک

 روشهای استفاده از گاو آهن چیزل

پس از استفاده از گاوآهن چیزل ،سطح خاک معمولا سست و ناهموار میشود ،و این درحالی است که مقداری از خاشاک با خاک مخلوط شده و زیر خاک میرود اما،بیشتر بقایای گیاهی در سطح خاک باقی میماند.
مطالعات انجام شده در بعضی از دانشگاهها نشان میدهد که در حدود25درصد از بقایای گیاهی در هرمرحله از شخم با گاوآهن چیزل به زیر خاک برده میشود.البته این میزان بستگی به مقدارونوع بقایای گیاهی و عمق کار دارد.چنانچه قرار است خاک قبل از کشت دو بار با گاوآهن چیزل شخم بخورد ،بهتر است شخم مرحله دوم بصورت عمود یا مورب بر جهت شخم مرتبه اول زده شود تا هر گونه پشته ی به جای مانده در بین چیزلها(تیغه های قلمی ) از بین رفته و چیزلها در شکافهایی که قبلا ایجاد شده اند حرکت نکنند.

اندازه قطعات چیزل

طراحی گاو آهن چیزل با نرم افزار سالیدورک solidwork ، طراحی چیزل با سالیدورک ، اندازه قطعات چیزل ، سایز قطعات چیزل ، دانلود مقاله چیزل ، پروژه سالیدورک ،

طراحی گاو آهن چیزل با نرم افزار سالیدورک solidwork ، طراحی چیزل با سالیدورک ، اندازه قطعات چیزل ، سایز قطعات چیزل ، دانلود مقاله چیزل ، پروژه سالیدورک ،

طراحی گاو آهن چیزل با نرم افزار سالیدورک solidwork ، طراحی چیزل با سالیدورک ، اندازه قطعات چیزل ، سایز قطعات چیزل ، دانلود مقاله چیزل ، پروژه سالیدورک ،

طراحی گاو آهن چیزل با نرم افزار سالیدورک solidwork ، طراحی چیزل با سالیدورک ، اندازه قطعات چیزل ، سایز قطعات چیزل ، دانلود مقاله چیزل ، پروژه سالیدورک ،

طراحی گاو آهن چیزل با نرم افزار سالیدورک solidwork

   راهنمای خرید:
  • در موقع پرداخت حتما تکمیل خرید را بزنید تا خرید کامل شود.
  • لینک دانلود پس از پرداخت نمایش داده شده و به ایمیلتان نیز ارسال میشود.
  • ایمیل خود را به دقت وارد نمایید. راهنمای خرید تصویری
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
  • 09036301645
  • از طریق واتس آپ پیگیری نمایید.
  • فایل دانلود شده را با برنامه winrar از حالت zip خارج نمایید .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *