دانلود جزوه پاورپوینت کتاب آموزش مبانی برنامه نویسی پاسکال pdf فارسی + پروژه های آماده

نویسنده
تاریخ انتشار
۲۸ تیر ۱۳۹۸
تعداد بازدید
1704 بازدید
7,000 تومان
خرید و دانلود فایل
  خرید و دانلود محصول

عنوان فایل : دانلود جزوه پاورپوینت آموزش کتاب مبانی برنامه نویسی پاسکال pdf (pascal) زبان فارسی + پروژه های آماده و نمونه سوالات

قالب بندی : پاورپوینت ppt

حجم : ۱۰ مگابایت

تعداد صفحات : ۵۰۰

دانلود جزوه پاورپوینت کتاب آموزش مبانی برنامه نویسی پاسکال pdf (pascal) فارسی + پروژه های آماده

زبان پاسکال یکی از زبانهای برنامه سازی است که ویژگیهای آموزشی آن بسیار بالاست یعنی زبان خوبی برای آموزش برنامه نویسی منظم و دقیق است. قابلیت خوانایی و درک برنامه های این زبان بالاست ومیتوان برنامه هایی نوشت که احتمال خطاهای آنها بسیار اندک باشد علتش این است که یک زبان ساختار یافته (structed) می باشد. در این کتاب آموزشی ابتدا با مفاهیم کامپیوتر، الگوریتم وفلوچارت، زبان های برنامه نویسی و در ادامه با برنامه نویسی به زبان Pascal، ساختار کلی برنامه در زبان پاسکال، متغییرها، دستورات، توابع، رشته ها و … آشنا خواهید شد. جهت دانلود کتاب مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی به زبان پاسکال به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

 

فهرست مطالب : آموزش برنامه نویسی پاسکال

مقدمه

فصل ۱ 

الگوریتم ها Algorithm

شناخت حل مسئله و ارائه الگوریتم

بررسی صحت الگوریتم

شناخت اجزاء لازم برای حل مسئله

شرط ها و حلقه ها را در الگوریتم

تعریف الگوریتم

مراحل الگوریتم

فلوچارت

دستورالعمل‌های شرطی

حلقه‌ها

انواع حلقه

حلقه های با تکرار مشخص

حلقه های با تکرارنامشخص

حلقه‌های تودرتو

فصل ۲

کاربرد آرایه ها در الگوریتم ها

شناخت آرایه ها و مفهوم آن

مقایسه انواع روش های جستجو با هم

شناخت الگوریتم های لازم برای جستجو و مرتب سازی

تعریف آرایه

جستجو و مرتب سازی( search and sort )

الگوریتم های جستجو (  search)

جستجوی خطی (linear search)

جستجوی دودوئی(binary search )

مرتب سازی (sort )

فصل ۳

آشنایی با کامپیوتر

شناخت کامپیوترهای نسل قدیم و امروزی

شناخت سخت‌افزارهای لازم برای کامپیوترهای شخصی

بررسی نرم‌افزارها و انواع آن

کامپیوترهای قدیمی

کامپیوترهای امروزی

سخت افزار

نرم افزار

دستگاههای ورودی

حافظه‌های جانبی

حافظه‌های اصلی

واحد پردازشگر مرکزی

دستگاههای خروجی

نرم افزار سیستم عامل

زبانهای برنامه‌نویسی

زبانهای سطح بالا

زبانهای سطح پایین

زبانهای سطح میانی

فصل ۴                   دانلود جزوه پاورپوینت کتاب آموزش مبانی برنامه نویسی پاسکال pdf (pascal) فارسی + پروژه های آماده و نمونه سوالات

ساختار برنامه در زبان پاسکال

شناخت اجزای تشکیل دهنده یک برنامه

بررسی دستگاههای خروجی و دستورات لازم در زبان پاسکال برای تولید خروجی

شناخت ساختار برنامه در زبان پاسکال

اجزای تشکیل‌دهنده یک برنامه

کلمات ذخیره‌شده ( Reserved Words )

شناسه‌ها ( identifier )

انواع شناسه

قسمت تعاریف برنامه

اعلان ثابتها Constant Declaration

اعلان انواع Type Declaration

اعلان متغیرها Declaration Variable

اعلان برچسبها Declaration Label

( Output )خروجی

مشهورترین دستگاههای خروجی

صفحه نمایشMonitor

چاپگرPrinter

ترمینالTerminale

رسام Plotter

فصل ۵

انواع عملگرها و داده‌ها در زبان پاسکال

معرفی انواع عملگرها در زبان پاسکال

بررسی اولویت عملگرها

معرفی دستورات جایگزینی در پاسکال

شناخت انواع داده ها

عملگرها

چهار دسته عملگر

محاسباتی

رابطه ای

منطقی

بیتی

عملگرهای محاسباتی

عملگرهای رابطه ای

عملگرهای منطقی

عملگرهای بیتی

انواع داده‌ها ( data types )

داده‌های سادهSimple data type)

داده‌های ساخت‌یافته ( Structural Data Types

داده‌های اشاره‌گر (Pointer Data Types)

(Simple data type)انواع داده‌های ساده

نوع کاراکتری (Char type)

صحیح ( integer )

اعشاری (حقیقی)

نوع رشته ای (String type)

نوع منطقی (Boolean type)

انواع داده‌های ساخت‌یافته

آرایه‌ها

رکوردها

مجموعه‌ها

فایلها                      دانلود جزوه پاورپوینت کتاب آموزش مبانی برنامه نویسی پاسکال pdf (pascal) فارسی + پروژه های آماده و نمونه سوالات

متغیرها (Variables)

ثابتها (Constants)

دستور جایگزینی

افزودن توضیحات به برنامه (Comment)

نکاتی چند در مورد برنامه‌نویسی

فصل ۶

ورودی و خروجی

Read و ReadLnبررسی دستورات ورودی

معرفی خروجی فرمت بندی شده

(Writeln) معرفی دستورات خروجی

فرمت اعداد صحیح

طول میدان اعداد اعشاری

طول میدان کاراکترها و رشته‌ها

جابجا کردن محتویات دو عدد

فصل ۷

ساختارهای شرطی و کنترلی

If and Elseمعرفی دستور شرطی

معرفی دستور case

بررسی دستورات تکرار for ، while ، repeat until

معرفی دستورات شرطی متداخل

بررسی چند تابع و روال استاندارد زبان پاسکال

دستورات شرطی

دستور if

If – then

دستور if همراه else

If  متداخل های

ساختارهای کنترلی

حلقه  for

متداخل های For

حلقه While

دستور Repeat

برنامه‌ مجموع و میانگین تعدادی عدد صحیح مثبت

معرفی چند پروسیجر ( Procedure )

پروسیجر Exit
پروسیجر Break
پروسیجر continue

فصل ۸

Arrayآرایه ها

شناخت لزوم استفاده از ساختار داده ای به نام آرایه ‌

شناخت انواع آرایه‌ها و موارد استفاده از آنها

شناخت مفاهیم مرتب‌سازی و جستجو

شناخت الگوریتمهای مرتب‌سازی و جستجو

آرایه و انواع آن

 آرایه‌های یک بعدی

آرایه‌های دو بعدی

آرایه‌های چند بعدی

نکاتی چند در مورد آرایه‌ها

جستجو و مرتب‌سازی ( Search and Sort )

انواع عمل جستجو

جستجوی خطی Linear search
جستجو دودویی Binary search
 مرتب‌سازی حبابی ( Bubble sort )
مرتب‌سازی انتخابی ( Selection sort )

دانلود جزوه پاورپوینت کتاب آموزش مبانی برنامه نویسی پاسکال pdf (pascal) فارسی + پروژه های آماده و نمونه سوالات

فصل ۹

توابع و روال‌ های کتابخانه ای‌

شناخت ساختار تابع و روال

شناخت توابع و روالهای استاندارد برای نوعهای صحیح

شناخت توابع و روالهای استاندارد برای نوعهای اعشاری و کارکتری

شناخت توابع و روالهای استاندارد ریاضی

توابعی برای اعداد صحیح و اعشاری

تابع Abs

تابع Sin

تابع Cos

تابع ArcTan

تابع Exp

تابع frac

تابع Int

تابع Ln

تابع Odd

تابع Ord

تابع pi

تابع Pred

تابع Random

تابع Round

تابع sqr

تابع sqrt

تابع succ

تابع Trunc

تابع chr

تابع Upcase

روال‌های استاندارد

روال Dec

روالExit

روالHalt

روال Randomize

فصل ۱۰

(String) متغیرهای کاراکتری و رشته‌ها

بررسی ساختار آرایه هایی از نوع کاراکتر ‌

معرفی نوع داده جدید به نام رشته

مقایسه آرایه ای از کاراکتر و رشته ‌

شناخت توابع و روالهای استاندارد برای رشته ها ‌

متغیرهایی از نوع کاراکتر

متغیرهای رشته‌ای ( String )

توابع و روالهای کتابخانه‌ای برای متغیرهای رشته‌ای

تابع Concat

تابع Copy

روال Delete

روال Insert

تابع Length

تابع Pos

روال Str

روال Val

فصل ۱۱

برنامه‌های فرعی

شناخت اجزاء تشکیل‌دهنده توابع و روالها

بررسی انواع پارامترها و متغیرها در برنامه‌های فرعی

شناخت تفاوتهای روالها و توابع

معرفی مزایای استفاده از زیر برنامه‌ها

روال ها

انواع پارامتر

۱.پارامترهای صوری ( Formal parameters )

.۲پارامترهای واقعی ( Actual parameters )

انواع پارامترهای صوری

پارامترهای مقداری ( Value parameters )

پارامترهای متغیری ( Variable parameters )

متغیرهای محلی و سراسری ( Local and Global Variable)

بکارگیری روال‌های بدون پارامتر

بکارگیری روال همراه پارامترهای با خاصیت ورودی

بکارگیری روال همراه پارامترهای با خاصیت ورودی و خروجی

ارتباط روال‌ها با یکدیگر

قوانین کلی فراخوانی روال‌ها

قانون اول

قانون دوم

قانون سوم

اعلان روال‌ها به روش forward

توابع (Functions)

توابع بازگشتی (Recursion Functions)

مقایسه توابع و روال‌ها

طریقه ارسال آرایه‌ها به توابع و روال‌ها

فصل ۱۲

مجموعه‌ها و داده‌های شمارشی

مفهوم مجموعه و داده‌های شمارشی در زبان پاسکال

مجموعه و داده‌های شمارشی به عنوان متغیر

استفاده از مجموعه‌ها و داده‌های شمارشی در برنامه

مجموعه‌ها (Sets)

عملیات روی مجموعه‌ها

عملگرها روی مجموعه‌ها

داده‌های شمارشی (Enumeration)

عملیات داده های شمارشی

فصل ۱۳

(Records)رکوردها

مفهوم رکورد و اجزای آن

انواع رکوردها و استفاده از آن در برنامه

معرفی مزایای رکوردها در برنامه

دسترسی به فیلدهای رکورد

بدست آوردن حجم یک رکورد

رکوردهای تودرتو

آرایه‌ای از رکوردها

ارسال رکورد به زیربرنامه‌ها

فصل ۱۴

(Files) فــایـلها

مفهوم فایل و انواع آن

موارد استفاده از فایلها

فایلهای متنی (Text)

تعریف یک متغیر فایلی

طریقه خواندن اطلاعات از یک فایل متنی

باز کردن فایل برای خواندن با دستور(Reset ، FileName )

فایلهای دودویی و نوع‌دار(Binary & Typed )

طریقه ایجاد یک فایل نوع دار

دانلود جزوه پاورپوینت کتاب آموزش مبانی برنامه نویسی پاسکال pdf (pascal) فارسی + پروژه های آماده و نمونه سوالات

فصل ۱۵

تحلیل الگوریتمها
· مفهوم و تعریف الگوریتم

· مفهوم کارایی یک الگوریتم
· مرتبه یک الگوریتم
تعریف مرتبه یا پیچیدگی الگوریتم (O بزرگ)
بدست آوردن مرتبه الگوریتمها

به همراه پروژه های زیر

فهرست پروژه های آماده  :

انتقال عدد از مبنای ۲ به ۱۰

انتقال عدد از مبنای ۱۰ به مبنای ۲

بانکداری

ضرب دو ماتریس در هم

ترانهاده یک ماتریس

تعویض قطر اصلی و فرعی ماتریس ۵ در ۵

تعیین بشترین تکرار ۰ تا ۹ در یک آرایه ۲۰ عضوی

تعیین تعداد اعداد اول و فیبوناچی

تعیین مینیموم هر سطر و ستون ماتریس ۵ در

مثل خیام پاسکال

دریافت n عدد و مشخص نمودن تعداد اعداد عضو سری فیبوناچی

دریافت اطلاعات ۱۰۰ دانشجو – لیست مشروطین – منظم نمودن اطلاعات قبول شد آن بر اساس فامیلی

دریافت اطلاعات حداثر ۱۰۰ کارمند و کسر بیمه و مالیات ونمایش اطلاعات آنها

دریافت اطلاعات حداکثر ۱۰۰ کالا و نمایش آن با کد کالا

دریافت اطلاعات حداکثر ۱۰۰ دانشجو و نمایش آن با شماره دانشجویی

دریافت تاریخ به عدد و نمایش آن با حروف

دریافت معدل ۱۰ دانشجو و جوستجو دودویی در آنها

رسم جدول ضرب

رسم مثلث عددی

ساعت آنالوگ

سیستم کتابخانه

سیستم بانکداری با استفاده از رکورد ها

ضرب و جمع دو عدد ۲۰ رقمی

ماتریس ترانهاده

مبدل تاریخ

مبنای دو

مثلث خیام

محاسبه ب.م.م

محاسبه تعداد اعداد اول

مغلوب اعداد

مینیموم سطر و ستون ماتریس

به اضافه مثال ها وتمرینات کامل وحل شده از تک تک مطالب 

عکسهایی از محیط فایل :

دانلود جزوه پاورپوینت کتاب آموزش مبانی برنامه نویسی پاسکال pdf (pascal) فارسی + پروژه های آماده و نمونه سوالات

دانلود رایگان جزوه پاورپوینت آموزش کتاب مبانی برنامه نویسی پاسکال pdf (pascal) زبان فارسی + پروژه های آماده و نمونه سوالات امتحانی دانشگاه آزاد و پیام نور

دانلود رایگان جزوه پاورپوینت آموزش کتاب مبانی برنامه نویسی پاسکال pdf (pascal) زبان فارسی + پروژه های آماده و نمونه سوالات امتحانی دانشگاه آزاد و پیام نور

دانلود رایگان جزوه پاورپوینت آموزش کتاب مبانی برنامه نویسی پاسکال pdf (pascal) زبان فارسی + پروژه های آماده و نمونه سوالات امتحانی دانشگاه آزاد و پیام نور

دانلود رایگان جزوه پاورپوینت آموزش کتاب مبانی برنامه نویسی پاسکال pdf (pascal) زبان فارسی + پروژه های آماده و نمونه سوالات امتحانی دانشگاه آزاد و پیام نور

کتاب آموزش برنامه نویسی پاسکال برنامه نویسی پاسکال به زبان ساده برنامه نویسی پاسکال پیام نور برای اندروید برنامه نویسی pascal آموزش برنامه نویسی پاسکال محیط اموزش تصویری برنامه نویسی پاسکال دانلود کتاب آموزش برنامه نویسی پاسکال دانلود برنامه نویسی پاسکال برای ویندوز ۸ دانلود رایگان جزوه پاورپوینت آموزش کتاب مبانی برنامه نویسی پاسکال pdf (pascal) زبان فارسی + پروژه های آماده و نمونه سوالات امتحانی دانشگاه آزاد و پیام نور 

بیشتر بخوانید :

آموزش کامل اگوریتم و فلوچارت در برنامه نویسی
دانلود کتاب الگوریتم و فلوچارت به همراه نمونه سوالات بصورت فایل pdf
دانلود کتاب هوش مصنوعی مهندس مهدیه شادی pdf حاوی خلاصه مجموعه دروس

   راهنمای خرید:
  • در موقع پرداخت حتما تکمیل خرید را بزنید تا خرید کامل شود.
  • لینک دانلود پس از پرداخت نمایش داده شده و به ایمیلتان نیز ارسال میشود.
  • ایمیل خود را به دقت وارد نمایید. راهنمای خرید تصویری
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
  • 09036301645
  • از طریق واتس آپ پیگیری نمایید.
  • فایل دانلود شده را با برنامه winrar از حالت zip خارج نمایید .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.