دانلود پاورپوینت بررسی خواص نوری و کاربرد آن در کشاورزی ppt

دانلود پاورپوینت بررسی خواص نوری و کاربرد آن در کشاورزی ppt

دانلود پاورپوینت بررسی خواص نوری و کاربرد آن در کشاورزی ppt

نوع فایل : پاورپوینت ppt

حجم فایل : 1.2 مگابایت

تعداد صفحات : 25

دانلود فایل پاورپوینت در اخر مطلب

 

اصول پايه نور

نور= انرژی

مستقيم تبديل به گرمامي شود. تابش نور به يک سطح ، سطح را گرم می کند.

گرما= انرژی

نور = پديده الکترومغناطيس

خصوصيات الکترومغناطيس دارد (امواج راديويی). جريان الکتريسيته دارای فرکانس Hz60 و طول موج زياد می باشند.

نور قابل رويت رفتاری شبيه ذرات دارند(فوتونها).

دانلود پاورپوینت بررسی خواص نوری و کاربرد آن در کشاورزی ppt

شيمی- نور

نور ممکن است جذب شده و در واکنشهای شيميايی به صورت محرک شرکت کند مانند فتوسنتز گياهان

دانلود پاورپوینت بررسی خواص نوری و کاربرد آن در کشاورزی ppt ، کشاورزی ، دانلود رایگان پروژه ، سمینار ، مقاله ،

که در اين حالت فرکانس وطول موج بايد در محدوده مشخصی باشد تا در واکنش دخالت کند.بعضی مکانيزمها بايد وجود داشته باشند

تا اجازه بدهند که واکنش اتفاق بيفتد که عبارتند از:دانلود پاورپوینت بررسی خواص نوری و کاربرد آن در کشاورزی ppt ، کشاورزی ، دانلود رایگان پروژه ، سمینار ، مقاله ،

 

  • کلروفیل
  • ساختارهای شيميايی وفيزيکی گياه

طيفهای الکترومغناطيسی:

پرتوهای الکترو مغناطيسی که به شکل امواج انتقال داده می شوند ، رابطه بين طول موج وفرکانس آنها به صورت زير است:

 

دانلود پاورپوینت بررسی خواص نوری و کاربرد آن در کشاورزی ppt ، کشاورزی ، دانلود رایگان پروژه ، سمینار ، مقاله ،

نور مرئی، در محدوده دريافت کننده های نوری در چشم انسان ،نسبتاً يک نوار باريک در طيف را اشغال می کند. طول موج از

 350nm (بنفش) تا 760nm(قرمز) تقسيم بندی می شود.

 

دانلود پاورپوینت بررسی خواص نوری و کاربرد آن در کشاورزی ppt

دانلود فایل کامل پاورپوینت       لینک دانلود فایل           رمز : fbsep7.ir       حجم فایل :1.2 مگابایت