دانلود مقاله مبدل های گشتاور و یا تورک کنورتورها و کابرد آنها (رایگان) word + pdf

تورک کانورتور

دانلود مقاله مبدل های گشتاور و یا تورک کنورتورها و کابرد آنها word + pdf

حجم فایل : 0.5 مگابایت

نوع فایل :  Word, PDF

رمز فایل : fbsep7.ir

قیمت :   رایگان  دانلود پایین صفحه

 

 

دانلود مقاله مبدل های گشتاور و یا تورک کنورتورها و کابرد آنها (رایگان) word + pdf ، مبدل گشتاور ، تورک کانورتور ، تورک کونورتور ،

توضیحات کوتاه دانلود مقاله مبدل های گشتاور و یا تورک کنورتورها و کابرد آنها word + pdf

تسمه هیدرودینامیکی گشتاور به منظور انتقال سرعت گشتاور بین موتور و توربین گازبه منظور اینکه راه اندازی شود تهیه شده است
پره های  پمپ قدرت مکانیکی موتور را با توان ۳rd  از سرعت درونی  (n3) جذب می کند وآن رابه انرژی جنبشی تبدیل می کند  و این
عمل را بوسیله شتابدار کردن روغن در مبدل انجام  می دهد. چرخ های توربین انرژی جنبشی موجود در جریان ماده برگشتی را به انرژی
مکانیکی تبدیل می کند.

پره های هادی دوم تنظیم می شوندو روی جهت جریان تاثیر می گذارند ضخامت درونی بین پره های هادی حجم در نقطه طرح مربوط
می شود وبه منظور وابستگی با موقعیت  پره های هادیبرای توصیف رفتار عملکرد تهیه می شود. جهت گردش مبدل درونی و بیرونی
یکسان است. گشتاور در چرخهای توربین تولید می شود و این گشتاور بالاترین مقدار گشتاور است سرحد تا زمانی است که میله بیرونی
چرخش را متوقف می سازد و با افزایش سرعت کاهش می یابد بنابراین تسمه گشتاور به طوری ناهماهنگ و اتفاقی وفق می یابدو  به
طور اتوماتیک با رویدادهای متفاوتی وفق می یابد.

فهرست دانلود مقاله مبدل های گشتاور و یا تورک کنورتورها و کابرد آنها word + pdf

کاربرد مبدل گشتاور

کاربرد وسیله چرخنده یا چرخان

گردش یا دایره روغن

کلی (عمومی)

گردش کاری روغن مبدل گشتاور

هر دایره یا مسیر کنترل روغن

گردش سایندگی وسرد کنندگی روغن

گردشکاری روغن _ وسیله گردان

سوپاپ یا دریچه کنترل

کنترل

تنظیم و تعدیل

راهنمای تنظیم پره

کلی (عمومی)

محرک کار انداز

طراحی و انتقال

تاسیس و نصب

اطلاعات کلی

مسیر اشتباه میله به عملکرد منتهی می شود دقت صف بندی مسیر

چک کردن رئوس برای پایه

پایه مبدل گشتاور روی فنداسیون (شالوده)

محل پایپاورک

نگاه دارنده یا محافظ

حفظ وصیانت بعد از نصب

نصب الکتریکی

کاربرد روغن ایجاد ساییدگی و لغزندگی

نمایندگی

تست راه اندازی و آمادگی

تست اداره کردن

مراحل گرفته شده در دور

عملکرد مبدل گشتاور

راه اندازی واحد

گردش واحد به وسیله تسمه گشتاور

راهنمای عملکرد فوری روی کنترل گردش :اشغال وتصرف

واحد خاموش

داده های عملی

اعمالی که بر فشار روغن دلالت دارد

نمایشگر فشار کار روغن

نشانگر دمایی کارکرد روغن به همراه نمایشگر

حفظ وبقا ی فاصته واندازه ها ی گرفته شده

اندازه هایی که گرفته می شود زمانیکه واحد در حال راه اندازی واداره کردن است

اندازه هایی که می تواند تنها زمانیکه دستگاه خاموش است گرفته شود

تعمیر کامل مبدل یا تسمه گشتاور

جدا کردن و دوباره سوار کردن torqueconverter

کلی

کارهای مقدمای

پیاده کردن خانه های کنترل

پیاده کردن اجزا داخلی و خارجی

تنظیم فاصله bearin

جمع آوری مجدد چرخ توربین واجزای خارجی و بیرونی

جمع اوری مجدد خانه کنترل

حفظ و نگهداری

طراحی وکاربرد

 

عکس هایی از فایل دانلود مقاله مبدل های گشتاور و یا تورک کنورتورها و کابرد آنها word + pdf

دانلود مقاله مبدل های گشتاور و یا تورک کنورتورها و کابرد آنها (رایگان) word + pdf ، مبدل گشتاور ، تورک کانورتور ، تورک کونورتور ،

پدانلود مقاله مبدل های گشتاور و یا تورک کنورتورها ايه مبدل گشتاور روي فنداسيون (شالوده), تعمير كامل مبدل يا تسمه گشتاور, دانلود مقاله تنظيم فاصله bearin, جمع آوري مجدد چرخ توربين واجزاي خارجي و بيروني, راهنماي تنظيم پره, سوپاپ يا دريچه كنترل, كاربرد روغن ايجاد ساييدگي و لغزندگي, كاربرد مبدل گشتاور, كاربرد وسيله چرخنده يا چرخان, گردش كاري روغن مبدل گشتاور, گردش واحد به وسيله تسمه گشتاور, محل پايپاورك, نشانگر دمايي كاركرد روغن به همراه نمايشگر  مبدل گشتاور یا تورک کانورتر ، ترک کانورتور ، تورک کونورتور ، مبدل گشتاور چیست ،

دانلود فایل ورد :  لینک دانلود            رمز فایل : fbsep7.ir            حجم فایل : 0.5 مگابایت