دانلود مقاله درباره نحوه تولید سیب زمینی ارگانیک به صورت word

دانلود مقاله تولید سیب زمینی ارگانیک word

عنوان فایل : دانلود مقاله درباره نحوه تولید سیب زمینی ارگانیک   تولید محصولات ارگانیک 

نوع فایل : word

تعدادصفحات : 43 ص

شرح مختصر تولید محصول سیب زمینی ارگانیک :

كشاورزی ارگانيك سيستم توليدی است كه از سلامت انسان ها، اكوسيستم ها و خاك ها حمايت مي نمايد و باعث تقويت و توسعه سلامت اكوسيستمهای زيستی، چرخه های زيستی و فعاليت بيولوژيكی خاك مي شود.

دانلود مقاله درباره نحوه تولید سیب زمینی ارگانیک تاكيد بيشتری بر استفاده از نهاده های درون  مزرعه ای و طبيعی همانند كود سبز، كود دامی، بقايای گياهی، تناوب زراعی، كشت مخلوط و … می شود و محصول سالم با كيفيت مطلوب و طبيعی در اختيار مصرف كنندگان قرار می گيرد.

فهرست مطالب مقاله نحوه تولید سیب زمینی ارگانیک  :

مقدمه

اصول كشاورزی ارگانيك

1- اصل سلامت

2- اصل اكولوژی

3- اصل انصاف و عدالت

4- اصل مراقبت

دلايل ارجحيت wordمصرف مواد غذايی ارگانيك

دانلود مقاله درباره نحوه تولید سیب زمینی ارگانیک

شركت های گواهي دهنده محصولات ارگانيك

انجمن ارگانيك ايران

دستورالعمل توليد سيب زمينی ارگانيك

دستورالعمل نمونه برداری

استاندارد

مديريت كشاورزی ارگانيك

دانلود مقاله درباره نحوه تولید سیب زمینی ارگانیک

بازرسی

طول دوره گذر مدیریت ارگانیک

افزايش حاصلخيزی و فعاليت زيستی خاك

عدم استفاده از مواد شيميايی

ذخيره سازی و انبار مجزا

مراحل درخواست بازرسی برای دريافت گواهی ارگانيگ

محل و روش اجرا

نتایج

جدول 1- نتيجه آزمون باقيمانده مواد شيميايی و فلزات سنگين در سيبزمينی

جدول 2- نتيجه آزمون باقيمانده سموم علف كشها در سيب زميني

جدول 3-  نتيجه آزمون باقيمانده سموم قارچ كشها در سيب زمينی

جدول 4- نتيجه آزمون باقيمانده سموم حشره كشها در سيبزميني

جدول 5-  نتيجه آزمون باقيمانده سموم كنه كشها در سيبزمينی

منابع مورد استفاده دانلود مقاله درباره نحوه تولید سیب زمینی ارگانیک

 

عکس هایی از فایل مقالیه تولید سیب زمینی ارگانیک:  

دانلود مقاله درباره نحوه تولید سیب زمینی ارگانیک - کشاورزی ارگانیک - محصولات ارگانیک

دانلود مقاله درباره نحوه تولید سیب زمینی ارگانیک - کشاورزی ارگانیک - محصولات ارگانیک

دانلود مقاله درباره نحوه تولید سیب زمینی ارگانیک - کشاورزی ارگانیک - محصولات ارگانیک

دانلود مقاله درباره نحوه تولید سیب زمینی ارگانیک - کشاورزی ارگانیک - محصولات ارگانیک

فواید محصولات ارگانیک-” ماست ارگانیک چیست”-برنج ارگانیک چیست-ارگانیک در جدول-فروشگاه ارگانیک-چند نمونه از-محصولات ارگانیک-ریشه کلمه ارگانیک-کشاورزی ارگانیک- مشخصات محصول ارگانیک – سیب زمینی ارگانیک – تاریخچه ارگانیک – ریشه کلمه ارگانیک – خواص سیب زمینی – گل دهی سیب زمینی – فصل برداشت سیب زمینی -قیمت سیب زمینی – کشت ، دانلود مقاله درباره نحوه تولید سیب زمینی ارگانیک به صورت word اصول کشاورزی ارگانیک مدیریت کشاورزی ارگانیک- تولید محصولات ارگانیک  ، دانلود مقاله درباره نحوه تولید سیب زمینی ارگانیک به صورت word اصول کشاورزی ارگانیک مدیریت کشاورزی ارگانیک- تولید محصولات ارگانیک 

 

برای دانلود فایل از این لینک استفاده کنید

دانلود مقاله درباره نحوه تولید سیب زمینی ارگانیک(word)

مطالب مرتبط

راهنما و آموزش پرورش قارچ صدفی و دکمه ای و کسب درآمد pdf کار خانگی

دانلود جزوه ماشین های کشاورزی بر اساس کتاب کتاب تراکتورها و ماشینهای کشاورزی پاور پوینت 

دانلود کتاب کاربرد و سرویس تراکتور(pdf)

سیب زمینی –organic