دانلود مقاله انواع آبیاری PDF

عنوان فایل : بررسی مقاله انواع آبیاری

قالب بندی :PDF

شرح مختصر مقاله انواع آبیاری :

آبیاری در اصطلاح به شیوه و نوع رساندن آب که از حیاتی ترین مواد مورد نیاز گیاهان می باشد اطلاق می گردد . در طول زمان وبا توجه به محدودبودن منابع آبی وهم چنین تقسیم غیر مساوی آب در مناطق مختلف کره زمین بشر را به آن داشت تا در طول تاریخ با ابداع روش های مختلف به آبیاری ودر نهایت تولیدگیاهان ودرختان مییوه بپردازد

فهرست انواع آبیاری :

مقدمه

آبیاری سطحی

روش های آبیاری سطحی

آبیاری نواری

شرح آبیاری

گیاهان مناسب این آبیاری

آبیاری جویچه ای

جوی وپشته

آبیاری کرتی

آبیاری تحت فشار

آبیاری قطره ای (موضعی)

آبیاری بارانی

آبپاش

قطره چکان

فیلتراسیون

سیستم پمپاژ

محدودیت آبیاری قطره ای

سیستم آبیاری تراوا

آبیاری زیر سطحی

مزایا ومحدویت

قسمت های مختلف یک سیستم آبیاری بارانی

آبیاری زیر زمینی

سطح ایستابی

مهمترین مشخصه این نوع آبیاری

آبیاری شیاری

سیستم آبیاری تیپ

سیستم آبیاری میست

منابع

عکس هایی از متن انواع آبیاری :

انواع آبیاری قطره ای ، دانلود مقاله انواع آبیاری pdf ، انواع آبیاری تحت فشار ، انواع آبیاری بارانی ، انواع آبیاری کم فشار ، انواع آبیاری زمین کشاورزی

 انواع آبیاری قطره ای ، دانلود مقاله انواع آبیاری pdf ، انواع آبیاری تحت فشار ، انواع آبیاری بارانی ، انواع آبیاری کم فشار ، انواع آبیاری زمین کشاورزی

انواع آبیاری قطره ای ، دانلود مقاله انواع آبیاری pdf ، انواع آبیاری تحت فشار ، انواع آبیاری بارانی ، انواع آبیاری کم فشار ، انواع آبیاری زمین کشاورزی

انواع آبیاری قطره ای ، دانلود مقاله انواع آبیاری pdf ، انواع آبیاری تحت فشار ، انواع آبیاری بارانی ، انواع آبیاری کم فشار ، انواع آبیاری زمین کشاورزی

راندمان آبیاری،کم آبیاری،آب مجازی،آبیاری سطحی،آبیاری غرقابی،آبیاری کنگره‌ای،آبیاری کرتی،آبیاری نواری،آبیاری شیاری،آبیاری موجی،آبیاری زیرزمینی،آبیاری تحت‌فشار،آبیاری بارانی،آبیاری قطره‌ای،آبیاری تِیپ،آبیاری کابلی،آبیاری کوزه‌ای، آبیاری نواری،روش های جدید آبیاری در جهان،انواع آبیاری قطره ای،آبیاری کرتی،انواع روش های آبیاری تحت فشار،آبیاری شیاری،آبیاری انواع آبیاری قطره ای ، دانلود مقاله انواع آبیاری pdf ، انواع آبیاری تحت فشار ، انواع آبیاری بارانی ، انواع آبیاری کم فشار ، انواع آبیاری زمین کشاورزی  

 

دانلود مقاله انواع آبیاری 1.54MB

رمز فایل : www.fbsep7.ir