دانلود مقاله آشنایی با مزایا و روش های تهیه ورمی کمپوست PDF

عنوان فایل : آشنایی با مزایا وتهیه ورمی کمپوست

قالب بندی :PDF

شرح مختصر :

افزایش مصرف بی رویه کودهای شیمیایی وآثار منفی کاربرد این کودها برخاک ،محیط زیست وسلامت موجودات زنده به ویژه انسان ها برکسی پوشیده نیست ،لذا جایگزینی کودهای بیولوژیک را به یک الزام ونه انتخاب تبدیل کرده است . می توان گفت که کود ورمی کمپوست به دلایل متعدد با ارزش ترین کود آلی محسوب شده ودر جایگاه برتری قرار دارد.ثابت شده است که ورمی کمپوست نقش تعیین کننده ای در بهبود کیفی خواص خاک دارد .

فهرست :

مقدمه

تعریف ورمی کمپوست

پوسال

مهم ترین ویژگی ورمی کمپوست

مزایای ورمی کمپوست نسبت به سایر کودهای آلی

چندین خواص ورمی کمپوست

مزایای وجود کرم خاکی در خاک

مشخصات کرم ها وانتخاب گونه مناسب

گونه ایزنیا فتیدا

حاصل خیزی

فرسایش

هرمافرودیت

کوکون

عوامل موثر برشدت فعالیت کرم ها

ترمیم

تنفس

تهویه

دما

رطوبت

نور

تغذیه

روش ایجاد کارگاه تولید ورمی کمپوست

روش های مختلف تولید ورمی کمپوست

روش پشته ای

در نظر گرفتن فضا برای تولید

آماده سازی فضا

حصار کشی

تهیه مواد اولیه برای تغذیه کرم

مواد اولیه تغذیه کرم

مواد آلی زباله وپسماند شهری وصنعتی

کود دامی

تهیه وتزریق کرم

شیوه تزریق

آماده سازی تجهیزات آبیاری

سیستم آبیاری تیپ

سیستم آبیاری میست

شاخص رسیدن ورمی کمپوست

سایر محصولات جانبی فرآیند تولید ورمی کمپوست

پساب ورمی کمپوست

شیره سیاه

موارد مصرف ورمی کمپوست

رفع مشکلات در تولید ورمی کمپوست

خلاصه مطالب

منابع

عکس هایی از متن :