دانلود پاورپوینت همه چیز در مورد گشتاور و اهرمها ppt

گشتاور و اهرم ها

همه چیز در مورد گشتاور و اهرمها

مفهوم گشتاور نیرو:

زمانی که به جسمی نیرویی وارد کنیم که منجر به چرخش آن جسم شود، آن نیرو دارای اثری است که گشتاور نیرو نامیده می شود. در حقیقت به اثر چرخانندگی یک نیرو گشتاور می گویند یعنی نیرو موجب چرخش جسم، حول یک نقطه می شود مثل چرخاندن فرمان خودرو

بازوی گشتاور چیست؟

به فاصله بین نقطه اثر نیرو تا محور چرخش، بازوی گشتاور می گویند.

چه عواملی بر گشتاور نیرو تاثیر گذار هستند؟

نیرو

هر چه نیروی ما بیشتر باشد، گشتاور نیرو بیشتر است.

بازوی گشتاور

هر چه بازوی نیرو بلند تر باشد، گشتاور نیرو بیشتر می شود.

مثلا زمانی که می خواهیم در بسته ای را باز کنیم، محور چرخش، لولای در است. هر چه نیروی بیشتری را به کار بریم، لولا بیشتر می چرخد و در بیشتر باز می شود. ازطرفی اگر فاصله نیرو تا لولا بیشتر باشد، بازوی بزرگتری داریم و در راحت تر باز می شود.

چگونه یک پیچ را راحت تر با آچار سفت کنیم؟

در بستن یک پیچ ازمفهوم گشتاور نیرو استفاده می کنیم. بنابراین هر چه نیروی بیشتری وارد کنیم و بازوی بزرگتری داشته باشیم، پیچ راحت تر بسته می شود ولی سرعت دوران کم است. از این رو باید آچار را از انتهای دسته بگیریم تا بازوی گشتاور بزرگ تر باشد.

فرمول گشتاور نیرو

گشتاور را می توان با استفاده از رابطه زیر محاسبه کرد:

 بازوی گشتاور * نیرو= گشتاور نیرو

واحد نیرو: نیوتن

واحد بازوی گشتاور: متر

واحد گشتاور نیرو: نیوتن در متر

تعادل چرخشی چیست؟

اگر به جسمی چندین نیرو وارد شود که همگی اثر گشتاوری داشته باشند ولی جسم نچرخد، به این حالت تعادل چرخشی می گویند یعنی گشتاورها اثر هم را خنثی کرده اند.

اهرم ها بخش اصلی بسیاری از ساز و کارها می باشند. اهرم ها به منظور تغییر در مقدار، شدت و جهت حرکت مورد استفاده قرار می گیرند.

محل قرار گرفتن بار و نقطه ی نیرو قابل تغییراند و می توان آن ها را در نقاط مختلف اهرم جابجا کرد.

نقطه ثابتی که اهرم حول آن حرکت می کند، تکیه گاه نام دارد.

دانلود پاورپوینت همه چیز در مورد گشتاور و اهرمها ppt

 

دانلود پاورپوینت همه چیز در مورد گشتاور و اهرمها ppt

دانلود پاورپوینت همه چیز در مورد گشتاور و اهرمها ppt

گشتاور و اهرمها ، مقاله گشتاور و اهرمها ، گشتاور و اهرمها

 

دانلود مستقیم فایل

رمز فایل : fbsep7.ir