دانلود کتاب تشریح و فیزیولوژی طیور pdf زبان فارسی دانلود رایگان

دانلود کتاب تشریح و فیزیولوژی طیور pdf ، دانلود رایگان کتاب تشریح و فیزیولوژی طیور pdf

دانلود کتاب تشریح و فیزیولوژی طیور pdf

 

 

 

عنوان فایل : دانلود کتاب تشریح و فیزیولوژی طیور pdf زبان فارسی

حجم فایل : 6 مگابایت

نوع فایل : Pdf

تالیف : سعید بدیعی اردستانی، مجید افشار، مھردادنفیسی،عبدالرضا ولی محمدی

زبان : فارسی

تعداد صفحات :  80 ص

توضیحات دانلود کتاب تشریح و فیزیولوژی طیور pdf ، دانلود رایگان کتاب تشریح و فیزیولوژی طیور pdf :

 آناتومی یا تشریح علمی است که شکل وساختمان اندام های موجودات رامورد مطالعه قرار می دهد و فیزیولوژی علمی است که اعمال و رابطه بین اندام های مختلف بدن موجودات زنده را بررسی می کند. اگر چه  هر کدام از موضوعات مورد بررسی در این کتاب (تشریح وفیزیولوژی طیور) تقسیم بندی جداگانه ومفصلی را شامل می گردند . اما در این کتاب، سعی گردیده به تشریح بدن مرغ با تأکید بر فیزیولوژی اندام های گوناگون وبه زبانی ساده پرداخته شود .اطلاعات موجود در این کتاب برگرفته از مطالب علمی موجود در کتاب ها ومقاله های مرتبط می باشد و در تدوین آن همواره تلاش گردیده ضمن حفظ ماهیت علمی مطالب تا حد امکان به صورت روان ومصور برای آموزش بهتر ارائه گردد . کلیه مطالب در9 فصل همراه با تصاویرمورد نیاز و فعالیت های عملی مرتبط، عرضه شده است .

فهرست دانلود کتاب تشریح و فیزیولوژی طیور pdf ، دانلود رایگان کتاب تشریح و فیزیولوژی طیور pdf : 

مقدمه

 1- ساختمان بدن طیور 

1-1 پوشش بدن طیور

2-  دستگاه حرکتی

2-1 استخوان ها

2-2 اسکلت و استخوان بندی طیور

2-3 ماهیچه ها

3- دستگاه گوارش

3-1 قسمت های مختلف دستگاه گوارش

3-2 فیزیولوژی دستگاه گوارش

4- دستگاه تولید مثل 

4-1 دستگاه تولید مثل نر

4-2 دستگاه تولید مثل ماده

4-3 مراحل تشکیل تخم پرنده

4-4 تغییرات روزانه رشد جنینی

5- دستگاه گردش خون 

5-1 آشنایی با دستگاه گردش خون

5-2  آشنایی با فیزیولوژی دستگاه گردش خون چرخه قلب

 5-3 مقایسه دستگاه گردش خون پرندگان و پستانداران

6-دستگاه تنفس  

6-1 آشنایی با ساختمان دستگاه تنفس

6-2 فیزیولوژی دستگاه تنفس

7-دستگاه ادراری

1- 7 ساختمان دستگاه ادراری

2 -7 فیزیولوژی کلیه

8-دستگاه عصبی

8-1 ساختمان دستگاه عصبی طیور

8-2 فیزیولوژی دستگاه عصبی

 9-غدد داخلی 

9-1  غدد درون ریز

9-2  غدد برون ریز

منابع

عکس هایی از دانلود کتاب تشریح و فیزیولوژی طیور pdf

دانلود کتاب تشریح و فیزیولوژی طیور pdf ، دانلود رایگان کتاب تشریح و فیزیولوژی طیور pdf

دانلود کتاب تشریح و فیزیولوژی طیور pdf ، دانلود رایگان کتاب تشریح و فیزیولوژی طیور pdf

دانلود کتاب تشریح و فیزیولوژی طیور pdf ، دانلود رایگان کتاب تشریح و فیزیولوژی طیور pdf

 

مطالب مرتبط :

دانلود مقاله نقش نمک در تغذیه طیور word

دانلود اصول طراحی ساختمان ها و تاسیسات پرورش طیور pdf