پروژه استفاده از روش های CFD در تحلیل جریان هوابا استفاده از نرم افزارSolid Work

پروژه استفاده از روش های CFD در تحلیل جریان هوابا استفاده از نرم افزارSolid Work

پروژه استفاده از روش های CFD در تحلیل جریان هوا با استفاده از نرم افزارSolid Work

 

 

عنوان پروژه : استفاده از روش های CFD در تحلیل جریان هوا با استفاده از نرم افزار Solid Work

قالب بندی: word

تعداد صفحات: 79 ص

توضیحات : 

مکانیک شاره‌ها یا مکانیک سیالاتبه انگلیسی – Fluid mechanics-یکی از شاخه‌های وسیع در مکانیک محیط‌های پیوسته را تشکیل می‌دهد. مکانیک سیالات هم با همان اصول مربوط به مکانیک جامدات آغاز می‌شود، ولی آن‌چه که سرانجام آن دو را از هم متمایز می‌سازد، این است که سیالات بر خلاف جامدات قادر به تحمل تنش برشی نیست. با دانستن این مسئله معادله‌هایی برای تحلیل حرکت سیالات طرح‌ریزی شده است. این معادلات به احترام ناویه و استوکس دو ریاضی‌دان بریتانیایی و فرانسوی به نام معادلات ناویه-استوکس نامیده می‌شوند. تحلیل و شبیه سازی های سیالات و انتقال حرارت یا CFD – Computational Fluid Dynamics در حقیقت حل معادله ناویر استوکس برای حجم های کوچک از مدل اصلی می باشد. در این روش کل حجم مورد نظر ابتدا به حجم های بسیار کوچکی در عملیات مش بندی تقسیم می شود و پس از اعمال شرایط مرزی، معادلات مذکور برای کلیه المان ها حل می شود.

فهرست :  تحلیل جریان هوا

مقدمه

 دینامیک سیالات محاسباتی

روش­های حل مسائل مکانیک سیالات

خواص روش­های عددی

سازگاری

پایداری

همگرایی

بقا

محدود بودن جواب فیزیکی

تطابق با فیزیک مسئله

دقت مسئله

انواع شبکه ­ها و روش­های حل  CFD

 روش تفاضل محدود

روش المان محدود

روش حجم محدود

روش­ طیفی

شرحمسئله

Conditions (حالت ها)

Specifying Rotating Walls (تعیین دیواره های چرخشی)

Initial Condition-Swirl  

Specifying Goals (مشخص کردن اهداف)

Results-Smooth Walls

نمایش دادن مسیر ذرات و کارآمد ساختن جریان

 Displaying Particles Trajectories and Flow Streamline

Modeling Rough Rotating Wall (مدل کردن دیواره در حال گردش زبر)

 Adjusting Wall Roughness (تعدیل کردن زبری دیوار)

Results-Rough Wall (نتایجزبری دیوار)

عکس هایی از فایل :