همه چیز در مورد مهندسی معکوس در قالب word

همه چیز در مورد مهندسی معکوس در قالب word

همه چیز در مورد مهندسی معکوس در قالب word

 

 

 

عنوان مقاله : همه چیز در مورد مهندسی معکوس

قالب بندی : word

تعدادصفحات: 67 ص

شرح مختصر :

مهندسی معکوس  فرایند اکتشاف فن آوری‌های بکار رفته  درساخت و تولید  یک دستگاه ، شی و یا سیستم از طریق تحلیل ساختار، عملکرد و وظیفه آن می‌باشد  که  معمولاً از این فرایند برای دست یابی به (برای مثال یک دستگاه مکانیکی، قطعه الکترونیکی و یا برنامه نرم‌افزاری) و تحلیل جزییات نحوه عملکرد آن در نگهداری یا ساخت یک دستگاه یا برنامه مشابه استفاده می‌شود. حاصل این فرایند مشابه کپی کردن یک چیز از روی اصل آن می‌باشد.

یکی از شاخه های اصلی در مهندسی می باشد که  در پیشبرد اهداف مهندسی بسیار کاربرد دارد

توانایی ها و دستاورد های این حوزه بسیار حئز اهمیت بوده و در سراسر جهان جایگاه بسار مناسبی دارد  لذا بسیاری از کشور ها سعی در تقویت این حوزه دارند

فهرست  :

مقدمه

تاریخچه کاربردی مهندسی معکوس

مزايا و دستاوردهاي مهندسي معكوس

متدولوژي مهندسي معكوس

ضرورت شناخت رفتار فناوری برای انتخاب استراتژی مناسب

نگاهی به مهندسی مجدد

دنیای Crack

بخش اول:معرفی

بخش دوم:Reverse Engineerin یا مهندسی معکوس چیست؟

بخش سوم : برنامه های امروزی و حفاظت ازآنها

 بخش چهارم:رابطه Reverse Engineering و Assembly

بخش پنجم: نگاهی به کدینک

مهندسی معکوس و امنیت در دنیای نرم افزار

نتیجه گیری

منابع

 عکس هایی از فایل : 

 

 

 فرایند اکتشاف فن آوری‌های بکار رفته  درساخت و تولید  یک دستگاه ، شی و یا سیستم از طریق تحلیل ساختار، عملکرد و وظیفه آن می‌باشد  که  معمولاً از این فرایند برای دست یابی به (برای مثال یک دستگاه مکانیکی، قطعه الکترونیکی و یا برنامه نرم‌افزاری) و تحلیل جزییات نحوه عملکرد آن در نگهداری یا ساخت یک دستگاه یا برنامه مشابه استفاده می‌شود. حاصل این فرایند مشابه کپی کردن یک چیز از روی اصل آن می‌باشد. یکی از شاخه های اصلی در مهندسی می باشد که  در پیشبرد اهداف مهندسی بسیار کاربرد دارد