دانلود کتاب دختری در قطار (پرفروش ترین کتاب سال 2015)

نام کتاب: دختری در قطار (پرفروش ترین کتاب سال 2015)دانلود کتاب دختری در قطار

نام کتاب: دختری در قطار (پرفروش ترین کتاب سال 2015)

خلاصه داستانزمان: ۲۰۱۳ میلادیمکان: انگلستان (شهر لندن)
ریچل هر روز سوار قطاری خاص می‌شود. هر روز از کنار خانه‌هایی می‌گذرد که زمانی یکیشان خانه‌ی خودش بود و به همراه شوهرش سابقش، “تام” با خوشبختی آنجا زندگی می کرد؛ اما حالا تام آن خانه را با همسیر جدیدش، “آنا” شریک است. ریچل هر روز از پنجره قطار دختربچه‎ی تام و آنا را می‌بیند. هر روز می‌بیند که خانه‌اش را تغییر می‌دهند و هر روز غمگین و خشمگین تر می‌شود.
ریچل…

نام کتاب: دختری در قطار (پرفروش ترین کتاب سال 2015)

نام کتاب: دختری در قطار (پرفروش ترین کتاب سال 2015)

خلاصه داستانزمان: ۲۰۱۳ میلادیمکان: انگلستان (شهر لندن)
ریچل هر روز سوار قطاری خاص می‌شود. هر روز از کنار خانه‌هایی می‌گذرد که زمانی یکیشان خانه‌ی خودش بود و به همراه شوهرش سابقش، “تام” با خوشبختی آنجا زندگی می کرد؛ اما حالا تام آن خانه را با همسیر جدیدش، “آنا” شریک است. ریچل هر روز از پنجره قطار دختربچه‎ی تام و آنا را می‌بیند. هر روز می‌بیند که خانه‌اش را تغییر می‌دهند و هر روز غمگین و خشمگین تر می‌شود.
ریچل…