دانلود گزارش آزمایشگاه شیمی پلیمر + شرح کامل آزمایش

دانلود گزارش آزمایشگاه شیمی پلیمر + شرح کامل آزمایش

دانلود گزارش آزمایشگاه شیمی پلیمر + شرح کامل آزمایش

 

 

عنوان فایل: گزارش کار آزمایشگاه شیمی پلیمر

قالب بندی: PDF

تعدادصفحات:35 ص

شرح مختصر : آزمایشگاه شیمی پلیمر

شیمی بسپار یا پلیمر و یا شیمی درشت‌مولکول ، شاخه‌ای از دانش شیمی است که در آن خواص شیمیایی و روش ساخت درشت‌مولکول‌ها و بسپارها مورد مطالعه قرار می‌گیرد. بسپارها، از بسپارش تک‌پارها تشکیل می‌شوند. در شیمیِ بسپار، درجه بسپارش ، توزیع جرمی مولی ، تاکتیسیته ، هم‌پار و بسیاری موضوعات دیگر مورد بررسی هستند.اغلب پليمرهاي متداول از پليمريزاسيون مولكولهاي ساده ألي به نام منومر به دست مي أيند. براي مثال پلي اتيلن (pe) پليمري است كه از پليمريزاسيون با افزايش (تركيب) چندين مولكول اتيلن به دست مي أيد. هر مولكول اتيلن يك منومر ناميده مي شود. با تركيب مناسبي از حرارت, فشار و كتاليزور , پيوند دوگانه بين اتمهاي كربن شكسته شده و يك پيوند ساده كووالانسي جايگزين أن مي شود. اكنون دو انتهاي أزاد اين منومر به راديكالهاي أزاد تبديل ميشود, به طوري كه هر اتم كربن يك تك الكترون دارد كه مي تواند به را ديكالهاي آزاد ديگر افزوده شود. از اين رو در اتيلن دو محل ( مربوط به اتم كربن) وجود دارد كه مولكولهاي ديگر مي توانند در آنجا بدان ضميمه شوند . اين مولكول با قابليت انجام واكنش , زير بناي پليمرها بوده و به (مر) يا بيشتر واحد تكراري موسوم است. واحد تكراري در طول زنجير مولكول پليمر به تعداد دفعات زيادي تكرارميشود. طول متوسط پليمر به درجه پليمرزاسيون يا تعداد واحدهاي تكراري در زنجير مولكول پليمر بستگي دارد. بنابراين نسبت جرم مولكولي پليمر به جرم مولكولي واحد تكراي به عنوان (درجه پليمريزاسيون) تعريف شده است . با بزرگتر شدن زنجير مولكولي ( در صورتي كه فقط نيروهاي بين مولكولي سبب اتصال مولكولها به يكديگر شود) مقاومت حرارتي و استحكام كششي مواد پليمري هر دو افزايش مي يابند.

فهرست:

 آزمایش شماره 1 :  شبكه اي كردن پلي وينيل الكل با سديم بورات

 آزمایش شماره 2 :  شبكه اي كردن يك پليمر به منظور توليد الاستومر شبيه به خمير بازي

 آزمایش شماره 3 :   اندازه گيري چگالي پليمر ها به روش غوطه وري

 آزمایش شماره 4 :    تهيه يك آمينو پلاست؛ رزين اوره – فرمالدهيد

  آزمایش شماره 5 :    تهيه فوم سخت پلي اورتان

  آزمایش شماره 6 : متيل متاكريلات (Bulk) پليمريزاسيون توده

  آزمایش شماره 7 :   تهيه نيترو سلولز به كمك پنبه

 آزمایش شماره8 :   متيل متاكريلات (Suspension) پليمريزاسيون تعليقي

 آزمایش شماره 9 :   تهيه يك رزين پلي استر غير اشباع و پخت و قالبگيري آن

 آزمایش شماره 10 :  تهيه پلي وينيل استات به روش پليمريزاسيون امولسيوني

  آزمایش شماره 11 : تهيه پلي (اتيلن تترا سولفايد)

    آزمایش شماره 12 :  تهيه نايلون 66 به روش پليمريزاسيون بين سطحي

عکس هایی از فایل :

 

 

آزمایشگاه شیمی پلیمر اتيلن تترا سولفايد اندازه گيري چگالي پليمر ها به روش غوطه وري تهيه پلي وينيل استات تهيه فوم سخت پلي اورتان تهيه نايلون 66 به روش پليمريزاسيون بين سطحي تهيه نيترو سلولز به كمك پنبه تهيه يك آمينو پلاست تهيه يك رزين پلي استر غير اشباع توليد الاستومر شبيه به خمير بازي رزين اوره – فرمالدهيد روش پليمريزاسيون امولسيوني شبكه اي كردن پلي وينيل الكل با سديم بورات شبكه اي كردن يك پليمر متيل متاكريلات (BULK) پليمريزاسيون توده متيل متاكريلات (SUSPENSION) پليمريزاسيون تعليقي-آ مکانیک با فرمت PDF-آرشیو مقالات رشته مکانیک با فرمت word-۵۳۰ مقاله کنفرانس بین المللی مکانیک-۴۰ مقاله رسمی ارائه شده در کنفرانس هیدرولیک –مجموعه کتابهای رشته شیمی دانشگاه پیام نور-آزمایشگاه شیمی پلیمر