دانلود کتاب فارسی اصول حسابداری مجتهد زاده وعلوی جلد اول

دانلود کتاب فارسی اصول حسابداری مجتهد زاده وعلوی جلد اولاصول حسابداری مجتهد زاده وعلوی جلد اول

 

 

عنوان فایل : دانلود کتاب فارسی اصول حسابداری مجتهد زاده وعلوی جلد اول

نوع فایل: pdf

تالیف:  ویدا مجتهد زاده ، سید حسین علوی  طبری

زبان: فارسی

تعدادصفحات:467 ص

چکیده: 

اصول حسابداری مجتهد زاده وعلوی جلد اول نقش حیاتی حسابداری دردنیای امروز که رقابت ازارکان اصلی تجارت به شمار می رود،برهیچ فردی به خصوص پویندگان دانش حسابداری پوشیده نیست.کتاب اصول حسابداری((َ۱))با تاکید بر پوشش عناوین مصوب شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم،تحقیقات وفناوری برای درس اصول حسابداری،رشته های حسابداری ومدیریت،وبه منظور دستیابی به اهداف مزبور ودراختیار قراردادن دانش بنیادی حسابداری برای دانشجویان رشته های مزبور تالیف شده است.

اصول حسابداری قوانین و اصولی است که مورد پذیرش بسیاری از حسابداران و کاربران نرم افزار حسابداری می باشد. بدون رعایت این اصول افراد مختلف برداشت یکسانی از مفاهیم سیستم حسابداری نخواهند داشت. اگر هر فرد مطابق با میل شخصی خود به انجام کارهای برنامه حسابداری بپردازد، نتیجه کار او ارزش لازم را برای دیگران در پی نخواهد داشت و امکان مقایسه کارهای سازمان های مختلف با یکدیگر وجود ندارد. با توجه به رشد روز افزون در بخش های به هم مرتبط، نیاز به آموزش حرفه ای و اصولی در زمینه حسابداری است.

مفاهیم اصول حسابداری در بخش های اصول حسابداری 1، اصول حسابداری 2 و اصول حسابداری 3 ارائه می شود. سعی ما بر آن بوده که در ادامه با ارائه مفاهیم اصلی در زمینه اصول حسابداری به معرفی این رشته بپردازیم. همچنین کتاب اصول حسابداری برای آشنایی بیشتر شما ارائه شده است.

اصول حسابداری مجتهد زاده وعلوی جلد اول

تعریف های زیادی برای حسابداری ارائه شده است ولی به طور کلی به معنای دسته بندی و گزارش گیری از فعالیت های مالی در نرم افزار حسابداری ارزیسازمان های مختلف است. اصول حسابداری 1 در رابطه با اصول پایه فعالیت های حسابداری و ایجاد گزارش های نرم افزار حسابداری مالی برای بخش های خدماتی و بازرگانی سازمان ها است.

سرفصلها :

بخش اول: تاریخچه،تعاریف ومفاهیم نظری گزارشگری مالی

بخش دوم: صورت های مالی

بخش سوم: تجزیه وتحلیل وثبت رویدادهای مالی

بخش چهارم: انجام تعدیلات،تهیه کاربرگ وبستن حساب ها

بخش پنجم: حسابداری کالا

بخش ششم: دریافتنی ها وپرداختنی ها موجودی کالا واموال،ماشین آلات وتجهیزات

پروژه حسابداری کارعملی اصول حسابداری ۱

فهرست: 

عکس هایی از متن کتاب:

حل مسائل اصول حسابداری 1 ویدا مجتهد زاده-دانلود حل تمرین های کتاب اصول حسابداری 1- کتاب اصول حسابداری ( تالیف : ویدا مجتهدزاده جلد اول )،جلد اول کتاب اصول حسابداری،دانلود جلد اول کتاب اصول حسابداری اصول حسابداری مجتهد زاده وعلوی جلد اول