دانلود کتاب تغذیه و جیره نویسی دام و طیور pdf

دانلود کتاب تغذیه و جیره نویسی دام و طیور pdf

دانلود کتاب جیره نویسی دام و طیور pdf

توضیحات :

اهداف مورد نظر در کتاب جيره نويسي دام  و طيور  عبارت است از تامين نيازها يا احتياجات روزانه يك راس دام اعم از نگهداري،آبستني، و توليد . در مدت زمان24 ساعت با استفاده از مواد خوراكي موجود با حداقل هزينه . پس واضح است نيل به چنين هدفي مستلزم علوم رياضيات ، بيوشيمي و فيزيولو‍‍‍ ژي مي باشد.

جيره نويسي علاوه بر اينكه يك علم است يك هنر نيز مي باشد ، زيرا هيچ روشي نمي تواند جايگزين تجريه و شناخت صحيح شخص از اصول علمي تغديه و خوراك دادن به حيوان شود ،  لذا هنر جيره نويسي  از چگونگي شناخت حيوان ، تجزيه و مشاهدات دقيق منشاء مي گيرد و علم جيره نويسي به دانسته هاي شخص از علم رياضيات ، بيوشيمي و فيزيو لوژي برمي گردد.

 

عنوان فایل:  دانلود کتاب جیره نویسی  دام  و طیور 

نوع فایل:  pdf

زبان: فارسی

 روش هاي جيره نويسي :

روش مربع پيرسون

روش معادلات چند مجهولي

روش ماتريس

روش آزمون و خطا

روش برنامه هاي خطي يا كامپيوتر

فهرست:

مقدمه

مراحل جیره نویسی

عوامل موثر در تامین احتیاجات

روش های جیره نویسی

روش مربع پيرسون

روش معادلات چند مجهولي

روش ماتريس

روش آزمون و خطا

روش برنامه هاي خطي يا كامپيوتر

مثال هایی از مخلوط کردن چند نوع خوراک

روش محاسبه معادل پروتئین خام

مربع پیرسون مضاعف

محاسبه فرمول کنسانتره با استفاده از معادلات جبری

معادلات چند مجهولی

مخلوط چند خوراک به روش جایگزینی درآزمون وخطا

آنالیز قیمت مواد خوراکی

جیره نویسی  گاو های شیری

برآورد احتیاجات گاو به مواد مغذی

تعیین ارزش غذایی علوفه مصرفی

محاسبه فرمول کنسانتره برای تکمیل جیره دام

تعیین مقدار ماده خشک مصرفی براساس وزن زنده ومقدار شیر

محاسبه احتیاجات دام

محاسبه نسبت علوفه به کنسانتره

تبدیل DM به as-fed

جیره نویسی دام های پرواری

کل مصرف خوراک در دوره پروار بندی

جیره نویسی طیور

عکس هایی از فایل:

 
 کتاب جیره نویسی دام آموزش جیره نویسی دام اموزش جیره نویسی دستی طیور آموزش جیره نویسی گاو شیری جیره نویسی مرغ تخمگذار جیره نویسی بلدرچین جیره نویسی به انگلیسی کتاب جیره نویسسی ، جیره نویسی دام و طیور ، اصول جیره نویسی ، جزوه جیره نویسی ، اموزش جیره نویسی ، برنامه جیره نویسی  تغذیه دام و طیور ، روش  کتاب جیره نویسی دام کتاب جیره نویسی دام کتاب جیره نویسی دام

جزئیات بیشتر / دانلود