دانلود پاورپوینت بادگیر و انواع آن در 75 اسلاید

دانلود پاورپوینت  بادگیر و انواع آن در 75 اسلاید

دانلود پاورپوینت بادگیر و انواع آن در 75 اسلاید

در این پروژه پاورپوینت بادگیر و انواع آن در 75 اسلاید متنوع وکاربردی همراه با تصاویر درحالت های مختلف به صورت کامل و جامع طیق موارد زیر ارایه و تشریح شده است:1-  تعریف باد
2-  اهمیت باد
3-  سرعت وجهت باد
4-  نامهای باستانی و گوناگون 
5-  شیوه ساختن بادگیر
6-  تصاویر حرکت باد دربادگیر
7-  عناصر تشکیل دهنده بادگیر
8-  تیغه
9-  تزیینات
10-  عملکرد بادگیر
11-  دو روش در ایجاد سرمایش طبیعی :الف -جابه جایی هوا   …