دانلود جزوه کامل مبانی بیوشیمی در قالب pdf انتشارات دانشگاه تهران

دانلود جزوه کامل مبانی بیوشیمی در قالب pdfدانلود جزوه کامل مبانی بیوشیمی در قالب pdf انتشارات دانشگاه تهران

دانلود جزوه کامل مبانی بیوشیمی در قالب pdf

 

 

 

عنوان فایل : دانلود جزوه کامل مبانی بیوشیمی

نوع فایل: pdf

تعدادصفحات : 257 ص

مولف: دکتر عذرا ربانی

توضیحات : 

سنتز آزمایشگاهی بعضی از ترکیبات زیستی مانند اوره توسط وولر (1828) برخی از دانشمندان را برآن داشت تا اختصاصات زیستی رابا دانش شیمی توجیه وتفسیر کند

فهرست : 

فصل اول: کلیات

فصل دوم: کربوهیدرات ها

فصل سوم: لیپیدها

فصل چهارم: پروتئین ها

فصل پنجم: آنزیم ها

فصل ششم: اسیدهای نوکلئیک

فصل هفتم: ویتامین ها و کوآنزیم ها

فصل هشتم: اصول بیو انرژیک

فصل نهم: متابولیسم کربوهیدرات ها

فصل دهم:  متابولیسم لپیدها

فصل یازدهم : زنجیره تنفسی، چرخه کربس

فصل دوازدهم: زنجیره تنفسی، انتقال الکترون وفسفوریلاسیون اکسیداتیو

فصل سیزدهم:  فتوسنتز

فصل چهاردهم:  متابولیسم ترکیبات نیتروژن دار

فصل پانزدهم:  بیوسنتز اسیدهای نوکلئیک و پروتئین ها

  عکس هایی از فایل : 

پاورپوینت دانلود جزوه کامل مبانی بیوشیمی در قالب pdf انتشارات دانشگاه تهران

 دانلود جزوه کامل مبانی بیوشیمی در قالب pdf انتشارات دانشگاه تهران

دانلود جزوه کامل مبانی بیوشیمی در قالب pdf انتشارات دانشگاه تهران

 دانلود رایگان ،دانلود جزوه درسی   پیام نوردانلود نمونه سوال درس   پیام نور-پاورپوینت مبانی بیوشیمی- بیوشیمی عذرا ربانی چادگانی- سوالات درس  رشته زیست شناسی (بیوشیمی)- دانلود کتاب بیو پیام نور- رشته تربیت بدنی-دانلود کتاب  بیوشیمی عذرا ربانی-پاورپوینت بیوشیمی عمومی-جزوه  رشته تربیت بدنی-بیوشیمی گیاهی+pdf-دانلود جزوه مبان بیوشیمی-نمونه سوالات مبانی شیمی پیام نور-  با پاسخنامه تستی و تشریحی   دانلود رایگان ،دانلود جزوه درسی مبانی   پیام نور-مبانی –دانلود نمونه سوال درس  بیوشیمی پیام نور-پاورپوینت – عذرا ربانی چادگانی- سوالات درس   رشته زیست شناسی
فصل اول: کلیات ، فصل دوم: کربوهیدرات ها فصل سوم

فصل اول: کلیات ، فصل دوم: کربوهیدرات ها فصل سوم: لیپیدها فصل چهارم: پروتئین ها فصل پنجم: آنزیم ها فصل ششم: اسیدهای نوکلئیک فصل هفتم: ویتامین ها و کوآنزیم ها فصل هشتم: اصول بیو انرژیک فصل نهم: متابولیسم کربوهیدرات ها فصل دهم:  متابولیسم لپیدها فصل یازدهم : زنجیره تنفسی، چرخه کربس فصل دوازدهم: زنجیره تنفسی، انتقال الکترون وفسفوریلاسیون اکسیداتیو فصل سیزدهم:  فتوسنتز فصل چهاردهم:  متابولیسم ترکیبات نیتروژن دار فصل پانزدهم:  بیوسنتز اسیدهای نوکلئیک و پروتئین ها