دانلود جزوه کامل شیمی معدنی 2در قالب pdf

دانلود جزوه کامل شیمی معدنی 2در قالب pdf

دانلود جزوه کامل شیمی معدنی 2در قالب pdf

 

 

 

عنوان فایل :  دانلود جزوه  شیمی معدنی 2

نوع فایل :  pdf

تعدادصفحات : 407 ص

توضیحات : 

 شیمی معدنی ، شاخه بزرگی از علم شیمی است که بطور کلی شامل بررسی ، تحلیل و تفسیر نظریه‌های خواص و واکنشهای تمام عناصر و ترکیبات آنها بجزهیدروکربنها و اغلب مشتقات آنهاست.به عبارت دیگر می‌توان چنین اظهار نظر کرد که شیمی معدنی کلیه موادی را که از جمله ترکیبات کربن نباشند، به استثنای اکسیدهای کربن و دی‌سولفید کربن دربرمی‌گیرد.

این جزوه کامل  شیمی معدنی ۲ به همراه مثال ها وتوضیحات کامل هر فصل می باشد .

مولف: دکتر حکیمی

فهرست : جزوه شیمی معدنی 2 

فصل ۱ مقدمه

فصل ۲ نامگذاری کمپلکس های فلزی(I)

فصل ۳ نظريه های مربوط به ترکيبات کوٸورديناسيون(II)

فصل ۴ نظريه های مربوط به ترکيبات کوٸورديناسيون

فصل ۵ خصوصيات طيفی و مغناطيسی کمپلکس های فلزی

فصل ۶ پايداری ترکيبات کوٸوٸورديناسيون

فصل ۷ کيليت ها

فصل ۸ ايزومری در کمپلکس های فلزی(I)

فصل ۹ واکنش های کمپلکس های فلزی(II)

فصل ۱۰ واکنش های کمپلکس های فلزی

فصل ۱۱ شيمی توصيفی عناصر واسطه

فصل ۱۲ کاربردهای ترکيبات کوٸورديناسيون

عکس هایی از فایل :

دانلود جزوه شیمی معدنی 2 ،شیمی chemistry،پاورپوینت شیمی معدنی2،دانلود نمونه سوال درس شیمی معدنی 2 پیام نور،دانلود رایگان شیمی معدنی ۲،کتاب اصول و مبانی شیمی معدنی (2) (جلد اول)،کتاب اصول و مبانی شیمی معدنی (2) (جلد دوم)،دانلود جزوه دستنویس شیمی معدنی 2 دکتر جعفرنژاد،اصول و مبانی شیمی معدنی 2 (جلد اول) جزوه شیمی معدنی 2  دکتر محمدرضا ملاردی،آموزش شیمی معدنی 2، دانلود کتاب شیمی معدنی 2 آقابزرگ،شیمی معدنی 2 آقا بزرگ،دانلود کتاب شیمی معدنی 2 ملاردی،دانلود کتاب شیمی معدنی 2 پیام نور،دانلود کتاب شیمی معدنی 2آقا بزرگ،دانلود رایگان جزوه شیمی معدنی 1،دانلود کتاب شیمی معدنی آقابزرگ pdf،نمونه سوالات شیمی معدنی 2، جزوات ارشد پارسه رشته شیمی، جزوه آمادگی آزمون ارشد شیمی، دانلود رایگان جزوه شیمی معدنی 1، دانلود رایگان جزوه شیمی معدنی 2 ، دانلود رایگان جزوه شیمی معدنی آقابزرگ، دانلود رایگان جزوه شیمی معدنی پارسه ،دانلود رایگان جزوه شیمی معدنی دکتر یوسفی، دانلود رایگان جزوه شیمی معدنی فلزی، دانلود رایگان جزوه شیمی معدنی ملاردی، جزوه شیمی معدنی دو 2 , دانلود جزوه شیمی معدنی دو , دانلود , پاورپوینت شیمی معدنی 2 دو , شیمی معدنی دو 2 پیام نور ,نامگذاری كمپلكس های فلزی , نظريه های مربوط به تركيبات كوئورديناسيون (I) , نظريه های مربوط به تركيبات كوئورديناسيون (II) ,خصويات طيفی , مغناطيسی كمپلكس های فلزی , پايدار تركيبات كوئورديناسيون , كی ليت ها , ايزومری در كمپلكس هاي فلزی , واكنش های كمپلكس هاي فلزی (I) , واكنش های كمپلكس هاي فلزی (II) , شيمی جزوه شیمی معدنی 2 سوالات شیمی معدنی 1 با پاسخ تشریحی ,دانلود گزارش کار آزمایشگاه شیمی معدنی 1 پیام نور، دریافت جزوه کمک درسی ازمایشگاه شیمی معدنی 1 پیام نور، تدریس آزمایشگاه شیمی معدنی 1، پاورپوینت آموزشی آزمایشگاه شیمی معدنی 1پیام نور، کتب کمک آموزشی پیام نور رشته ی شیمی،گزارش کار های دانشگاه پیام نور رشته ی شیمی، جزوه شیمی معدنی 2  جزوه شیمی معدنی 2