جزوه سیستم های اطلاعاتی در مدیریت ( دانشگاه پیام نور)

جزوه سیستم های اطلاعاتی در مدیریت ( دانشگاه پیام نور)

جزوه سیستم های اطلاعاتی در مدیریت ( دانشگاه پیام نور)

جزوه سیستم های اطلاعاتی در مدیریت (براساس منبع دانشگاه پیام نور) در قالب فایل pdf و در حجم 12 صفحه به همراه سوالات پرتکرار و نمونه سوالات ادوار گذشته دانشگاه پیام نور با پاسخ نامه کلیدی، مناسب برای دانشجویان رشته مدیریت دولتی با کد رشته های 1234003 ، 1218566 و 1218035 .
محتویات محصول :
نکات کلیدی فصول مختلف کتاب در قالب فایل pdf و در حجم 12 صفحه
6 نوبت آزمون جامع از سوالات پرتکرار و احتمالی پایان ترم با پاسخنامه کلیدی
نمونه سوالات امتحانی ادوار گذشته…