دانلود کتاب حل تمرین آنالیز عددی پیشرفته توسط دکتر مهدی زاده pdf

دانلود کتاب حل تمرین آنالیز عددی پیشرفته توسط دکتر مهدی زاده pdf حل المسائل دانلود کتاب حل تمرین آنالیز عددی پیشرفته توسط دکتر مهدی زاده pdf

عنوان : کتاب حل تمرین آنالیز عددی پیشرفته دکتر مهدی زاده دانلود حل المسائل

نویسنده: دکتر مهدی زاده

نوع فایل : pdf

محاسبات عددی یا آنالیز عددی (Numerical analysis) به تنظیم، مطالعه، و اعمال شیوه‌های تقریبی محاسباتی برای حلّ آن دسته از مسائل ریاضیات پیوسته (در مقابل ریاضیات گسسته) می‌پردازد که با روش‌های تحلیلی و دقیق قابل حلّ نیستند. برخی از مسائل مورد نظر محاسبات عددی به‌طور مستقیم از حسابان می‌آید. جبر خطی عددی (بر روی میدان‌های حقیقی یا مختلط) و نیز حلّ معادلات دیفرانسیل خطّی و غیر خطّی مربوط به فیزیک و مهندسی از جملهٔ زمینه‌های دیگر برای کاربرد محاسبات عددی‌ست.

فهرست مطالب :

1- حل تمرینات فصل اول

خطا در محاسبات و انتشار آن

2 – حل تمرینات فصل دوم درونیابی

3- حل تمرینات فصل سوم

حل عددی انتگرال

جزئیات بیشتر / دانلود

 

 

جستجوهای مربوط به کتاب آنالیز عددی پیشرفته دانلود ترجمه فارسی کتاب آنالیز عددی استوئر ترجمه فارسی  استوئر جزوه دانشگاه شریف آنالیز  حل المسائل دکتر مهدی زاده
آثار مکتوب به‌جامانده چنین برمی‌آید که گویا نخستین رساله در حساب به معنی امروزی را محمد بن موسی الخوارزمی نوشته است. آوازهٔ وی چنان در اروپا پیچید که واژهٔ الگوریتم را (که از الخوارزمی گرفته شده است) بر روش‌های حل مسئله در محاسبات عددی نهادند.[۲]با پیشرفت رایانه‌ها نیاز به حل مسایل ریاضی به روش  بیش از پیش احساس شد. در این هنگام کارایی روش‌هایی که از قبل توسط نیوتون و لئونارد اویلر ارائه شده بود نمایان شد. ریاضی‌کارها و دانش‌گرهای دیگر نیز در این راه پا گذاشتند و روش‌هایی کاراتر ارائه دادند. به این ترتیب محاسبات  شکل نوین خود را یافت.[۲]