یادگاران کهن جلد سوم (3)

یادگاران کهن جلد سوم (3)

جلد سوم یادگاران کهن تمام ریزه کاریها و فوت و فن کاوش و دفینه یابی را از اولین قدم و استارت برای گنجیابی تا آخرین مرحله و رسیدن به هدف و دفینه مورد نظر برای شما شرح داده  است.اگر میخواهید یک کاوشگر حرفه ای شوید و در کوتاهترین زمان ممکن به نتیجه برسید حتما این کتاب را لازم دارید.

حرفه ای شوید و حتی بدون دستگاه  هدف را پیدا کنید.

پس عجله کنیدو دانلود کنید تا از رقبا و دوستانتان عقب نمانید و سر جای خالی باری که آنها درآورده اند…