دانلود مقاله گوشت گوسفند وخواص کیفی وکمی موثر درآن (پاورپوینت)

گوشت گوسفند وخواص کیفی وکمی موثر درآن(پاورپوینت)

گوشت گوسفند وخواص کیفی وکمی موثر درآن(پاورپوینت)

عنوان فایل : گوشت گوسفند وخواص کیفی وکمی موثر درآن

قالب بندی: پاورپوینت

شرح مختصر :

گوشت گوسفند یا گوشت بره به گوشتی گفته می‌شود که از گوسفند اهلی به دست می‌آید. گوشت گوسفند یک ساله گوشت بره و گوشت گوسفند بالای یک سال گوشت هاگست و گوشت بزرگسالان گوشت گوسفند نامیده می‌شود.

مجزا از گوشت، بره را گوسفندهای نوجوان نیز توصیف می‌کنند که ممکن نیست به عنوان گوشت بره از گوسفندهای نوجوان استفاده شود.

فهرست:

مقدمه

ساختمان وترکیب گوشت

گوشت و ساختمان آن ( Meat Stracture )

گوشت (Meat)

تركيبات گوشت

پروتئین های گوشت

پروتئین های سارکوپلاسمیک

پروتئین های میوفیبریلی

پروتئین های بافت پیوندی

فرآورده های گوشتی

انقباض عضله( گوشت قرمز)

انقباض عضلاني پس از مرگ يا ذبح در دام

جمود نعشي ياRigormortis

قطعات مختلف گوشت

فیله

راسته

سردست

ران

قلوه گاه

گردن

تقسیم بندی اجزاء مختلف لاشه گوسفند در هنگام فروش

مواد غذایی مورد نیازبرای تغذیه گوسفند

نقش آب در تغذیه گوسفند

منابع انرژی

منابع پروتئین

مواد معدنی

ویتامین ها

عوامل موثر در کیفیت گوشت

احتیاجات تغذیه ای گوسفند

فاکتورهای موثر در تولید گوشت بره

سن و وضع جسمانى ميش

عوامل موثر در کمیت گوشت

عوامل قبل از كشتار

بازرسي قبل از كشتار

روشهاي هوشبري دام

شوك مكانيكي

استفاده از تله كشتاري

كاهش pH پس از مرگ

اصول بهداشت و نگه داری گوشت

روشهاي متداول نگهداري گوشت

دوددادن
خشك كردن
كنسرو كردن

روش های انجماد
خشك كردن در انجماد

سرد كردن گوشت تازه

عمل آوردن

طبقه بندی فراورده هايگوشتیاز نظر تكنولوژيك

كالباس هاي حرارت ديده

كالباس هاي خام

كالباس هاي پخته

گوشت هاي به عمل آمده

عکس هایی از متن: 

جزئیات بیشتر / دانلود

مجزا از گوشت، بره را گوسفندهای نوجوان نیز توصیف می‌کنند که ممکن نیست به عنوان گوشت بره از گوسفندهای نوجوان استفاده شود. گوسفند  ، دامداری ، علوم دامی ؛ مهندسی