گزارش کار آموزی در کشتارگاه دام و طیور (پاورپوینت)

گزارش کار آموزی در کشتارگاه دام و طیور(پاورپوینت)

گزارش کار آموزی در کشتارگاه دام و طیور(پاورپوینت)

 

 

 

عنوان فایل : گزارش کار آموزی در کشتارگاه دام و طیور

قالب بندی : پاورپوینت

تعدادصفحات : 35 ص

شرح مختصر :

يکي از مهمترين روشهاي تأمين پروتئين حيواني مورد نياز کشور، بخش دامپروري و تکميل فرآوردههاي دامي ميباشد. در اين ارتباط تهيه گوشت قرمز بهداشتي در کشتارگاههاي صنعتي دام يکي از مهمترين پروسه توليد گوشت قرمز محسوب ميگردد.
امروزه پيشگيري و بهداشت در جوامع جهاني جايگاه و منزلت خويش را به درستي پيدا نموده و عامل بهداشت به عنوان يکي از معيارهاي مهم سنجش ميزان پيشرفت کشورهاي جهان مطرح است. احداث و توسعه کشتارگاههاي صنعتي دام در کشور يکي از ضروريترين اقدامات در جهت تأمين بهداشت و سلامت جامعه و نيز تأمين مواد پروتئيني سالم و بهداشت ميباشد.

فهرست :

مقدمه

کشتارگاه صنعتي دام

اهداف احداث کشتارگاههاي صنعتي دام

فرآيندهاي کاري موجود در کشتارگاه

کشتارگاههاي طيور

معرفي محصول و کاربرد آن

مشخصات محصول

بسته بندي

شماره تعرفه گمرکي، شرايط ورود

معرفي محصولات رقيب (محصول جانشين)

بررسي ضرورت احداث کشارگاه طيور

برآورد آماري عرضه و تقاضا براي گوشت مرغ

قيمت محصول در بازار داخل و خارج

دستور العملهای نظارت بهداشتی طیور (کشتارگاه)

بارگیری و حمل به کشتارگاه طیور

تخلیه طیور در کشتارگاه

بازرسی بهداشتی

کنترل بهداشتی کشتارگاه

تقسیم بندی کشتارگاه‌های دام

کشتارگاه‌های سنتی

کشتارگاه‌های نیمه صنعتی

کشتارگاه‌های صنعتی

ویژگیهای ظاهری گوشت قرمز

خصوصیات گوشت قرمز منجمد

ضوابط عرضه ونکات بهداشتی در مورد گوشت گوشت چرخ کرده

عکس هایی از متن :

گزارش , کار , درمانگاه , دام , و، خطوط کشتارگاههای صنعتی دام به صورت کامل،  کشتارگاه, کشتارگاه های صنعتی تهران،صنایع وابسته دامی،بازار دام ایران، کشتارگاه های صنعتی دام سبک وسنگین، کشتارگاه گاو، انتقال مرغ به کشتارگاه،بسته بندی مرغ،قیمت گوشت مرغ،کشتار مرغ در کشتارگاه مرغ، کشتارگاه دام و طیور کشتارگاه دام و طیور کشتارگاه دام و طیور  گزارش , کار , درمانگاه , دام , و، خطوط کشتارگاههای صنعتی دام به صورت کامل،  کشتارگاه, کشتارگاه های صنعتی تهران،صنایع وابسته دامی،بازار دام ایران، کشتارگاه های صنعتی دام سبک وسنگین، کشتارگاه گاو، انتقال مرغ به کشتارگاه،بسته بندی مرغ،قیمت گوشت مرغ،کشتار مرغ در کشتارگاه مرغ