کتاب کامل مبانی هیدرولیک و پمپ ها و پیستون ها و ….. pdf

کتاب کامل مبانی هیدرولیک  و پمپ ها و پیستون ها و ..... pdf

کتاب کامل مبانی هیدرولیک و پمپ ها و پیستون ها و ….. pdf

عنوان فایل : کتاب مبانی هیدرولیک حجم : 8 مگ 
قالب بندی : pdf
 
فهرست مطالب : 
فصل اول : تشریحمبانیهیدرولیکوتوانسیالات
1-1– تعريف سيال……………………. 3
2-1 – تعريف هيدروليک…………… 4
1-3 – مبانی فشار……………………………………….. 4
3-1-1 – فشارچگونه توليد می شود………………………… 5
3-2-1 – فشاردرستونی از مايع………………………………. 8
1-3-3 – فشارآتمسفر………………………………………………. 9
3-4-1 – فشارسنج جيوه ای………………………………………… 10
3-5-1- اندازه گيری…