کتاب تاسیسات 90

کتاب تاسیسات 90

کتاب تاسیسات 90

کتاب سال تاسیسات 90 توسط گروهی از مهندسین زحمت کش کشورمان تهیه و تنظیم گردیده به یقین میتونم بگم یکی از کاملترین و به روزترین کتابهای تاسیساتی حال حاضر هست چرا که همه مطالب چکیده ی آن چیزی است که خواننده انتظار دارد و همچنین از کل مباحٍث تاسیسات از تهویه مطبوع گرفته تا تبرید با مطلبی کامل ،صریح و روان همچنین محاسبات رو هم در این کتاب اعمال کردن که کامل کننده این کتاب هست و یک نکته مهم آنکه : به تاسیسات صنعتی هم نگاهی داشته و توضیحاتی با نکات…