کتاب آیین دادرسی مدنی (1) (pdf) تالیف دکتر کریمی

کتاب آیین دادرسی مدنی (1) (pdf)

کتاب آیین دادرسی مدنی (1) (pdf)

 

 

 

عنوان فایل : کتاب آیین دادرسی مدنی (1) دکتر کریمی

نوع فایل:pdf

شرح مختصر:

“حقوق آیین دادرسی مدنی رشته ای از حقوق عمومی است که ناظر به بررسی مقرارت راجع به طرح دعوی ، نحوه رسیدگی به ان ،صدور رای واجرای آن در رابطه با مسائل حقوقی می باشد .”که در این کتاب مباحث مختلفی طرح شده که به تفصیل آن می پردازیم.

 فهرست:

فصل مقدماتی

شناخت آیین دادرسی مدنی

تعریف حقوق آیین دادرسی مدنی

طرح دعوی

صلاحیت

نحوه رسیدگی

انواع دادرسی

صدور واجرای رای

تفاوت آیین دارسی مدنی وآیین دارسی کیفری

فواید آیین دارسی مدنی

خصومت

اجرای عدالت

استقرار نظام پارلمانی

تشکیلات دادگستری ومراجع قضایی ایران

مراجع شبه قضایی جهت رسیدگی به اختلافات اشخاص خصوصی با دستگاه های اجرایی

مرجع صالح در رابطه با تشخیص اراضی شهری

مرجع صالح در رابطه با تشخیص اراضی خارج از محدوده شهری

انواع اراضی

مراجع رسیدگی به دعاوی گمرگی

شورای عالی مالیاتی

تخلفات اداری

مراجع حل اختلاف کار

هیات حل اختلاف ثبت املاک در مناطق عشایری

اختلافات ناشی از معاملات بازار بورس

هیات ماده 147اصلاحی قانون ثبت اسناد واملاک

هیات تجدید نظر سازمان تامین اجتماعی

کمیسیون ماده 100قانون شهرداری ها

فصل دوم:

مراجع قضایی دادگستری

مرجع قضایی اختصاصی حقوقی

دیوان عدالت اداری

مرجع قضایی اختصاصی کیفری

سازمان قضایی نیروهای مسلح

هیات تجدید نظر انتظامی قضات

مراجع قضایی عمومی دادگستری

مراجع قضایی عمومی بدوی

دادگاه انقلاب

دادگاه خانواده

دادگاه اطفال

مجتمع قضایی امورجنایی

مجتمع قضایی امور سرپرستی

انواع صلاحیت

قواعد صلاحیت ذاتی ونسبی

توضیح صلاحیت ذاتی دادگاه ها براساس سه گانه صنف،درجه ونوع آن ها

قواعد صلاحیت محلی

دعاوی راجع به اموال غیرمنقول

دعاوی راجع به تصرف

دعاوی راجع به ترکه متوفی

دعاوی راجع به بستانکاران یا سایر صاحبان حقوق

دعاوی راجع به شرکت ها

اعسار وافلاس

دعوی خسارت

دعوی طاری

نفسیر احکام واختلافات ناشی از اجرای آن

دعاوی بازرگانی

تراضی برای انحراف از صلاحیت نسبی

منابع

عکس هایی از متن کتاب آیین دادرسی مدنی : 

 

کتاب آیین دادرسی مدنی  کتاب آیین دادرسی مدنی