کتاب آموزش asp.net با زبان ساده (pdf)

کتاب آموزش asp.net با زبان ساده (pdf)

کتاب آموزش asp.net با زبان ساده (pdf)

عنوان فایل: کتاب آموزش asp.net با زبان ساده نوع فایل: PDF
تعدادصفحات : 515 ص
شرح مختصر:
 ASP.NET یک چارچوب کاربردی Web است که توسط شرکت مایکروسافت عرضه گردیده تا برنامه نویسان بتوانند برای ساخت سایت‌های Web و برنامه‌های Web پویا وسرویس‌های Web پویا وسرویس‌های Web XML از آن استفاده کنند. این بخشی از زیر ساخت.NET مایکروسافت و جانشینی برای تکنولوژی صفحات سرویس دهنده فعال (ASP) است. ASP مبتنی بر زبانهای مشترک در حال اجرا است که به برنامه نویسان اجازه…