پروژه اماده نانو کامپوزیتهای پلیمری

پروژه اماده نانو کامپوزیتهای پلیمری

پروژه اماده نانو کامپوزیتهای پلیمری

تحقیق حاضر با عنوان سنتز نانوکامپوزيت‏هاي پليمر/سيليکا در 34 صفحه با رعایت تمامی نکات ویرایشی شامل فصول-منابع-فهرست مطالب-چکیده و ….. تدوین شده است.چکیده
سال‏هاست که افزودن ذرات نانومقیاس به پلیمرها با هدف رسیدن به خواص ویژه انجام می‌شود. یکی از مشکلات این دسته از مواد تمایل نانوذرات به تجمع و تشکیل کلوخه است. یکی از روش‌های پیشنهاد شده برای حل این مشکل سنتز نانوذرات کامپوزیتی است. در این پروژه سنتز نانوذرات کامپوزیتی…