همه چیز در مورد بهداشت جایگاه گوسفند(پاور پوینت )

همه چیز در مورد بهداشت  جایگاه گوسفند(پاور پوینت )

همه چیز در مورد بهداشت جایگاه گوسفند(پاور پوینت )

عنوان فایل : همه چیز در مورد  بهداشت جایگاه گوسفند قالب بندی: پاورپوینت
شرح مختصر :
در یک جایگاه مناسب پرورش دام و طیور باید، ضمن اقتصادی بودن انجام هزینه های ساختمانی به مواردی توجه دقیق داشت که معمولا و در نهایت با بیشترین بهره وری ممکن همراه باشد. نکات بهداشتی مورد نظر در ایجاد و مراکز پرورش دام و طیور به شرح زیر است
1- فضای مورد نیاز 2-زمین 3- محل جایگاه4- درختکاری5- فاصله ساختمان ها 6- جهت ساختمان ها
فهرست :
مقدمه
بهداشت و رابطه آن با…