همه چیز در مورد الگوریتم ژنتیک(پاورپوینت)

همه چیز در مورد الگوریتم ژنتیک(پاورپوینت)

همه چیز در مورد الگوریتم ژنتیک(پاورپوینت)

عنوان : همه چیز در مورد الگوریتم ژنتیک  قالب بندی: پاورپوینت
تعدادصفحات: 62 ص
توضیحات:
الگوریتم ژنتیک روش یادگیری بر پایه تکامل بیولوژیک است.این روش در سال 1970 توسط John Holland معرفی گردیداین روشها با نام Evolutionary Algorithms نیز خوانده میشوند.الگوریتم های ژنتیک در مسائلی که فضای جستجوی بزرگی داشته باشند میتواند بکار گرفته شود.
 
فهرست:
 
مقدمه 
ویژگی ها
کاربرد الگوریتم های ژنتیک
زیر شاخه های EA
روش متداول پیاده سازی الگوریتم…