مقاله مدیریت فحلی در گوسفند (پاورپوینت)

مقاله مدیریت فحلی در گوسفند (پاورپوینت)

مقاله مدیریت فحلی در گوسفند (پاورپوینت)

 

 

 

این مقاله دارای دو فایل پاورپوینت مدیریت فحلی در گوسفند  +  همزمان سازی فحلی می باشد 

عنوان فایل : مدیریت فحلی در گوسفند

قالب بندی : پاورپوینت ppt

شرح مختصر :

یکی از مهمترین مشکلات در دامداری ها کم بودن بهره وری و ظرفیت تولید مثل است. پیشرفت های انجام شده در زمینه افزایش بهره وری با بکار گیری روش های نوین در تولیدمثل گوسفند وبز و اصلاح راندمان تولیدمثل در جامعه سنتی پرورش دام کشور ناشناخته مانده و استفاده از آنها بسیار محدود می باشد. برای افزایش صرفه اقتصادی در دامپروری لازم است درصد باروری و زایش در گله افزایش یابد.

فهرست :

مقدمه

تعریف فحلی

مراحل چرخه فحلی

چرخه تخمدان

پرواستروس

غلظت استرادیول

استروس

گونادوتروپین ها

ایستا فحلی

Lordosis

مت استروس

جسم زرد

دای استروس

علایم فحلی

زوج مهاجم

روش های شناسایی میش های فحل شده

استفاده از نشانگر های رنگی

حرکت سنجی با پدومتر

اندازه گیری دمای بدن

اندازه گیری مقاومت الکتریکی واژن

اندازه گیری پروژسترون شیر

تیزر یا حیوان فحل یاب

مدیریت تولید مثل در گوسفند

همزمان سازی فحلی میش ها

تعریف وهدف و اساس کار

روش های همزمان سازی فحلی

روش های مصنوعی

خوراندن پروژسترون مصنوعی طی دو برنامه

ایجاد فحلی با استفاده از سیلوستروس

استفاده از اسفنج آغشته به هورمون پروژسترون

استفاده از سيدر

موارد برتري سيدر نسبت به اسفنج

روش هاي طبيعي

ایجاد فحلی دسته جمعی در گله با استفاده از تغییر شدت نور

استفاده ازدام نر براي همزمان كردن فحلي

مزایا ومعایب همزما ن سازی

استفاده از تلقیح مصنوعی

مزایای مدیریت تولید مثل

مراحل تلقیح مصنوعی

استحصال اسپرم

وسایل و مواد مورد نیاز

ژل لوبریکنت

پایوت

نتیجه گیری

منابع فحلی در گوسفند

عکس هایی از متن:  

فحلی در گوسفند فحلی در گوسفند  فحلی در گوسفند