مقاله ای در مورد انکودر (پاورپوینت)

مقاله ای در مورد انکودر (پاورپوینت)

مقاله ای در مورد انکودر (پاورپوینت)

 

 

 

عنوان فایل : مقاله ای در مورد انکودر

قالب بندی: پاورپوینت
تعدادصفحات : 65 ص
شرح مختصر :

 وسیله ای برای تبدیل حرکات مکانیکی به الکتریکی (زاویهای،طولی ، سرعتی و موقعیتیو …) می باشد .انکودر نام قطعه ای ایست که با چرخش شفت آن در خروجی به شما پالس میدهد. به طور کاملتر، انکدر حسگری است که به محور چرخ دنده یا موتور وصل می شود و میتواند میزان چرخش را اندازه گیری کند و با اندازه گیری میزان چرخش می توانید جا به جایی “سرعت”، شتاب، یا زاویه چرخشی را تعیین کنید.معمولا انکودرها از نوع نوری می باشند و یک فرستنده و یک گیرنده مادون قرمز در دو سمت یک جسم میکانیکی چرخنده (دیسک شیاردار) قرار می گیرند و پالسهای الکتریکی تولید می کنند.

فهرست :
شفت encoder
انکودر چیست ؟
کاربرد encoder در صنايع
تاریخچه
تقسیم بندی انکدرها بصورت عمومی
چرخشی Rotary
خطی Linear
افزایشی Incremental
مطلق Absolute
شفت Encoder فتو الکتریک
اجزای شفت Encoder
عدسی
صفحه اسکن کننده
دیسک کد
سيگنال الکتريکی
فتو المنت
Zero index
مفهوم Resolution
دیسک کد و خروجی های انکدر Incremental
نحوه کلی عملکرد يک انکدر نوری
تولید موج سينوسی حاصل از عملکرد فتو دیود
ساختمان کلی يک انکدر افزايشی
خروجی  encoder از لحاظ تعداد
3 کاناله و6 کاناله
تقسیم بندی از لحاظ شفت
از لحاظ اتصال
انواع خروجی انکدر افزايشی
از لحاظ سطح ولتاژ
مدارOpen Collector
دسته بندی بر اساس قطر شفت
از لحاظ فلنج
انکدر افزایشی
HTL Push-Pull مدار
مدار TTL RS422
تقسیم بندی مدل های شرکت SICK آلمان
CoreTech
چرا از CoreTech استفاده می کنیم؟
منافع CoreTech
اساس کار CoreTech
یک ایده زیرکانه : Hollow Shaft
(Absolute Shaft Encoder) شفت  encoder مطلق
کاربرد شفت اینکودر مطلق در صنایع
نحوه عملکرد شفت  encoder مطلق
مفهومResolution در انکدر مطلق
انواع اینکودرهای مطلق
مزایای Multi Turn
Single Turn
مقایسه شفت انکودر Incremental و Absolute
انواع کد ها
کد باینری
BCDکد
کدگری(Gray Code )
تقسیم بندی کلی انکودرهای Rotaryبه همراه مدل آن از Sick
مهمترين اطلاعت مکانيکی انکودر
گشتاور راه اندازیوکاری
بار مجاز شفت
بيشترين سرعت چرخش انکودر – بيشترين فرکانس خروجی
نکات ايمنی در کار با انکودر
کاربرد Encoder در صنعت
نحوه ی کنترل موقعيت ماشين حمل برای بارگيری دقيق کالاها
نحوه ی کنترل حرکت بازوی ربات در جابه جايي اشيا
نحوه ی کنترل موقعيت دقيق دستگاه تراش در يک ماشين صنعتی خودکار
منابع

عکس هایی از متن  مقاله ای در مورد انکودر :