مجموعه کتاب های فیزیک برای علوم پایه و مهندسی Serway and Jewett و حل المسائل کامل

مجموعه کتاب های فیزیک برای علوم پایه و مهندسی Serway and Jewett و حل المسائل کامل

مجموعه کتاب های فیزیک برای علوم پایه و مهندسی Serway and Jewett و حل المسائل کامل

دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته فیزیک که قصد دارند در دانشگاه های معتبر خارج از کشور به ادامه تحصیل بپردازند و نیاز به نمره مناسب در امتحان GRE Subject دارند می توانند از مطالعه کتاب Serway and Jewett که تمام سرفصل های این آزمون را پوشش می دهد و حل المسائل آن که پاسخ تمامی پرسش ها و حل تشریحی تمام مسائل 46 فصل کتاب در آن وجود دارد، کاملا بهره مند شوند. ضمنا این مجموعه می تواند به عنوان کتاب کمک درسی و حل تمرین جهت آمادگی بیشتر برای امتحانات میان ترم و…