دانلود کتاب معادلات دیفرانسیل و مسائل مقدار مرزی بویس جلد اول ترجمه بیژن شمس pdf

دانلود کتاب معادلات دیفرانسیل و مسائل مقدار مرزی  بویس جلد اول  ترجمه بیژن شمس pdf

دانلود کتاب معادلات دیفرانسیل و مسائل مقدار مرزی بویس جلد اول ترجمه بیژن شمس pdf

عنوان :  کتاب معادلات دیفرانسیل بویس و مسائل مقدار مرزی جلد اول نویسندگان : ویلیام ای . بویس – ریچارد سی . دیپریما 
مترجمین : محمد رضا سلطانپور – بیژن شمس 
نوع فایل : pdf 
تعداد صفحات : 425
زبان : فارسی 
 
 

 

 

 

 

 
بویس (به زبان فارسی)دانلوددانلود کتابدانلود کتاب معادلات دیفرانسیلدیفرانسیل بویسدیفرانسیل بویس (به زبان فارسی)کتاب معادلاتمعادلات

بویس, ترجمه محمد رضا سلطانپور, دانلود, دانلود کتاب,…