دانلود رایگان کتاب اصول تغذیه و جیره نویسی گوساله پرواری و دام و طیور ، بوقلمون pdf

دانلود رایگان کتاب تغذیه و جیره نویسی گوساله پرواری و دام و طیور ، بوقلمون pdf

دانلود رایگان کتاب اصول تغذیه و جیره نویسی گوساله پرواری و دام و طیور ، بوقلمون pdf
زبان: فارسی
توضیحات :

 جیره نویسی عبارت است از تامين نيازها يا احتياجات روزانه يك راس دام اعم از نگهداري،آبستني، و توليد . در مدت زمان24 ساعت با استفاده از مواد خوراكي موجود با حداقل هزينه . پر واضح است نيل به چنين هدفي مستلزم علوم رياضيات ، بيوشيمي و فيزيولو‍‍‍ ژي مي باشد.

جيره نويسي علاوه بر اينكه يك علم است يك هنر نيز مي باشد ، زيرا هيچ روشي نمي تواند جايگزين تجريه و شناخت صحيح شخص از اصول علمي تغديه و خوراك دادن به حيوان شود ، لذا هنر جيره نويسي از چگونگي شناخت حيوان ، تجزيه و مشاهدات دقيق منشاء مي گيرد و علم جيره نويسي به دانسته هاي شخص از علم رياضيات ، بيوشيمي و فيزيو لوژي برمي گردد.

 روش هاي جيره نويسي :

 روش مربع پيرسون

 روش معادلات چند مجهولي

 روش ماتريس

 روش آزمون و خطا

 روش برنامه هاي خطي يا كامپيوتر

دانلود رایگان کتاب تغذیه و جیره نویسی گوساله پرواری و دام و طیور ، بوقلمون pdf

فهرست مطالب :

مقدمه

مراحل جیره نویسی

عوامل موثر در تامین احتیاجات

روش های جیره نویسی

روش مربع پيرسون

روش معادلات چند مجهولي

روش ماتريس

روش آزمون و خطا

روش برنامه هاي خطي يا كامپيوتر

مثال هایی از مخلوط کردن چند نوع خوراک

روش محاسبه معادل پروتئین خام

مربع پیرسون مضاعف

محاسبه فرمول کنسانتره با استفاده از معادلات جبری

معادلات چند مجهولی

مخلوط چند خوراک به روش جایگزینی درآزمون وخطا

آنالیز قیمت مواد خوراکی

نوشتن برنامه غذایی  گاو های شیری

برآورد احتیاجات گاو به مواد مغذی

تعیین ارزش غذایی علوفه مصرفی

 محاسبه فرمول کنسانتره برای تکمیل جیره دام

تعیین مقدار ماده خشک مصرفی براساس وزن زنده ومقدار شیر

محاسبه احتیاجات دام         دانلود رایگان کتاب تغذیه و جیره نویسی گوساله پرواری و دام و طیور ، بوقلمون pdf

محاسبه نسبت علوفه به کنسانتره

تبدیل DM به as-fed

جیره نویسی دام های پرواری

کل مصرف خوراک در دوره پروار بندی

نوشتن برنامه غذایی برای طیور

 

عکس هایی از فایل:

دانلود رایگان کتاب اصول تغذیه و جیره نویسی گوساله پرواری و دام و طیور ، بوقلمون pdf دانلود رایگان کتاب اصول تغذیه و جیره نویسی گوساله پرواری و دام و طیور ، بوقلمون pdfدانلود رایگان کتاب تغذیه و جیره نویسی دام و طیور pdf

دانلود رایگان کتاب تغذیه و جیره نویسی گوساله پرواری و دام و طیور ، بوقلمون pdf

ارائه برنامه غذایی و اصول تغذیه شترمرغ  اسب ، شتر ، گوسفند ، گاو ، تلیسه ، بره پرواری ، گاو شیری ، بز ، و … برای بهره برداری مطلوب و عالی

تخمگذار  بلدرچین  به انگلیسی کتاب  ، دام و طیور ،