دانلود کتاب آمار و احتمال 2 پیام نور pdf

دانلود کتاب آمار و احتمال 2 پیام نور pdf

دانلود کتاب آمار و احتمال 2 پیام نور pdf

عنوان فایل : کتاب خاک آمار و احتمال 2 پیام نورنوع فایل : pdf
نویسندگان : دکتر نرگس عباسی دکتر علی شادرخ دکتر محمد قاسم وحیدی اصل
انتشارات: پیام نور
تعدادصفحات: 354 ص
حجم فایل : 5.8 mb
هدف عمده از درس امار و احتمال یادگیری مفاهیم اماری و پرداختن به روشهایی است که بر اساس ان ها تحلیل داده ها صورت می پذیرد برای وارد شدن به مباحث مربوط به روش های اماری ابتدا می بایست مقدمات را فرا گرفت .
این کتاب بر اساس سرفصل مدون وزارت علوم تحقیقات و فناوری…