دانلود پروژه ساخت یک ربات مسیر یاب ( word )

دانلود پروژه ساخت یک ربات مسیر یاب ( word )

دانلود پروژه ساخت یک ربات مسیر یاب ( word )

 

 

 

عنوان فایل : ساخت یک ربات مسیر یاب

نوع فایل : word

تعداد صفحات :70

حجم : 6mb

شرح مختصر: 

 پروژه ی ما تحت عنوان (( ربات مسير یاب هفت سنسور )) که در سه فصل تهيه شده است ، فصل اول مستندات این پروژه به بررسی تعاریف خاصی که در زمينه رباتيک وجود دارد و همچنين موضوعات مرتبط با آن مانند تاریخچه رباتيک ، انواع رباتها ، دسته بندی رباتها پرداخته ایم. در فصل دوم کاربرد رباتها و همچنين اجزاء رباتها را مورد بررسی قرار داده ایم. در فصل سوم ، ساختن ربات مسير یاب ، شرح عملکرد ربات ، توضيحات مدار و برنامه ربات و همچنين تصاویری از قطعات این ربات و تصویر ربات مسير یاب به طور کامل قرار داده شده است . ربات مسيریاب رباتی است که می تواند در یک مسير از قبل تعيين شده حرکت کند ، این مسير ميتواند یک خط سياه در زمينه سفيد یا یک خط سفيد در زمينه سياه باشد. یا مخلوتی از هر دو باشد .ربات باید بتواند انواع مسيرهای موجود مانند پيچ، بریدگی، خطوط زاویه دار و مهم تر از همه حلقه را در کمترین زمان ممکن طی کند

اتوماسيون در بخشهاي مختلف صنعت و كارهاي توليدي در چند دهه اخير ظهور پيدا كرده است و روز به روز نيز در حال توسعه مي باشد. بيش از چند دهه از ظهور كارخانجات كاملاً مكانيزه كه در آنها تمامي پروسه ها اتوماتيك بوده و نيروي انساني در آن نقش اجرائي ندارد، نمي گذرد. اما در چند ساله اخير شاهد بوجود آمدن كارخانجات مكانيزه اي بوده ايم كه طراحي، ساخت و نحوه كار آنها واقعاً حيرت انگيز است. ايده و دانش كنترل اتوماتيك و استفاده از سيستمهاي مكانيزه در كارخانجات به جنگ جهاني دوم مي رسد. ما تحولات عظيم و چشمگير آن در سالهاي اخير بوقوع پيوسته است.

رُبات یا روبوت وسیله‌ای مکانیکی جهت انجام وظایف مختلف است. یک ماشین که می‌تواند برای عمل به دستورات مختلف برنامه‌ریزی گردد و یا یک سری اعمال ویژه انجام دهد. مخصوصا آن دسته از کارها که فراتر از حد توانایی‌های طبیعی بشر باشند. این ماشینهای مکانیکی برای بهتر به انجام رساندن اعمالی از قبیل احساس کردن درک نمودن و جابجایی اشیا یا اعمال تکراری شبیه جوشکاری تولید می‌شوند. ساخت یک ربات مسیر یاب .

فهرست مطالب: ساخت یک ربات مسیر یاب 

 مقدمه 1

فصل اول (رباتها ، تاریخچه و انواع آنها) 2

1-1- ربات 3

1تعاریف ربات 4

1-1-2- علم رباتیک 6

1-1-3- مزایای رباتها 7

1-1-4- معایب رباتها 7

1-2- تاریخچه رباتها 8

1-3- دسته بندی رباتها 12

1-3-1- دسته بندی اتحادیه رباتهای ژاپن 12

1-3-2- دسته بندی موسسه رباتیک آمریکا 13

1-3-3- دسته بندی اتحادیه فرانسوی رباتهای صنعتی 13

1-4- انواع رباتها 14

1-4-1- رباتهای متحرک 14

1-4-2- ربات همکار 15

1-4-3- نانوبات 16

1-5- طبقه بندی رباتها 18

1-5-1- طبقه بندی رباتها از نظر کاربرد 18

1-5-1-1- رباتهای صنعتی 18

1-5-1-2- رباتهای شخصی و علمی 18

1-5-1-3- رباتهای نظامی 18

1-5-2- طبقه بندی رباتها از نظر استراتژی کنترل 19 1-5-2-1- نسل اول 19

1-5-2-2- نسل دوم 19

1-5-2-3- نسل سوم 20

1-5-2-4- نسل چهارم 21

عناوین شماره صفحه 1-5-3- طبقه بندی رباتها از نظر محرک مفصلها 23 1-5-3-1- سیستمهای الکتریکی 23

1-5-3-2- موتورهای DC 23

1-5-3-3- موتورهای AC 24

فصل دوم (کاربرد رباتها و اجزاء آنها) 25

2-1- کاربرد رباتها 26

2-1-1- ربات آدم نمای اعلام خطر 26

2-1-2- رباتها برای تقلید رفتار حیوانات 27

2-1-3- ربات تعقیب خط 28

2-1-4- ربات حس کننده تماس 29

2-1-5- ربات آبی، برای یافتن جعبه سیاه هواپیما 30

2-1-6- ربات پذیرش 31

2-2- اجزاء اصلی یک ربات 32

2-2-1- بازوی مکانیکی ماهر 32

2-2-2- سنسورها 34

2-2-2-1- سنسورهای بدون تماس 34

2-2-2-2- سنسورهای القائی 35

2-2-3- کنترلر 39

2-2-4- واحد تبدیل توان 41

2-2-4-1- موتور 41

2-2-4-2- دسته بندی کلی موتورها 42

2-2-5- محرک مفاصل 44

فصل سوم (ربات مسیریاب) 45

3-1- ربات مسیریاب 46

3-1-1- ربات مسیر یاب 7 سنسور 47

3-1-2- شرح عملکرد ربات مسیر یاب 49

3-1-3- ساختن ربات مسیر یاب 50

3-1-4- مدار ربات مسیر یاب 52

3-1-5- برنامه ربات مسیر یاب 53

3-1-6- شکل ربات مسیر یاب 7 سنسور 57

منابع و ماخذ 58

ساخت یک ربات مسیر یاب  ساخت یک ربات مسیر یاب  ساخت یک ربات مسیر یاب