دانلود مقاله معماری معاصر ایران در قالب word

دانلود مقاله معماری معاصر ایران در قالب  word

دانلود مقاله معماری معاصر ایران در قالب word

عنوانمقاله:  دانلود مقاله معماری معاصر ایران قالب بندی: word
شرح مختصر : 
بررسی تحولات معماری معاصر ایران در دوره‌های مختلف، از نظر چگونگی توجه به معماری گذشته، موضوعی است که سیدهادی میرمیران، بارها در سخنرانی‌ها و نوشته‌های خویش، به آن پرداخته است. به اعتقاد او، معماری معاصر ایران اگرچه در بخش عمده خود، همواره دغدغه تاریخ معماری ایران را داشته و تلاش‌هایی را در جهت برقراری پیوند با معماری گذشته و تداوم آن به عمل آورده است،…