دانلود مقاله لرزه نگاری(Seismology) در قالب PDF

دانلود مقاله لرزه نگاری(Seismology) در قالب PDF

دانلود مقاله لرزه نگاری(Seismology) در قالب PDF

 

 

 

عنوان مقاله: دانلود مقاله لرزه نگاری (Seismology)

قالب بندی: PDF

شرح مختصر : 

زمین لرزه عبارت از لرزشهای قابل اندازه گیری سطح زمین است که توسط امواج حاصل از رها شدن ناگهانی انرژی در درون زمین بوجود می‌آید. آثار سطحی زمین لرزه ممکن است به صورت صدمه به سازه‌ها ، گسلش و حرکت پوسته ، نشست زمین و آبگونگی ، گسیختگی دامنه‌ها در خشکی و دریا و سرانجام ایجاد امواج در محیطهای آبی باشد. علمی که به بررسی زمین لرزه و پدیده‌های مربوط به آن می‌پردازد لرزه شناسی یا لرزه نگاری (Seismology) نام دارد. علاقه بشر به لرزه شناسی سابقه طولانی دارد، به نحوی که در بعضی از کشورها داده‌های مربوط به زمین لرزه‌ها از زمانهای دور ضبط شده است. به عنوان مثال چینیها سابقه زمین لرزه‌های تا ۲ هزار سال پیش خود را در دست دارند. اینگونه سوابق عمدتا متکی بر مشاهدات و شرح وقایع است.
نخستین داده‌های علمی درباره زمین لرزه‌ها از اواخر قرن ۱۸ ، که اولین لرزه نگارها درست شدند، در دست است. در کشور ما اولین فعالیتهای مربوط به ثبت اطلاعات مربوط به زمین لرزه‌ها از سال ۱۳۳۶ و با افتتاح اولین ایستگاه لرزه نگاری در شیراز آغاز شد. در سال ۱۳۳۹ نیز موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران آغاز به کار کرد . مقاله لرزه نگاری

فهرست مقاله لرزه نگاری :

لرزه نگاری (Seismology)

لرزه شناسی

تاریخچه

ایستگاه لرزه نگاری

ثبت امواج

لرزه نگاشت

مرکز زمین لرزه

شتاب نگار (شتاب سنج- لرزه نگار)

لرزه نما (Seismoscopes)

کالب زنی دستگاههای لرزه نگاری (Calibration)

طرز کار لرزه نگار

اجزای لرزه نگار

لرزه سنج

لرزه سنجهای غیرآونگی

لرزه سنجهای آونگی

لرزه سنج های واتنشی

لرزه سنج های پیزوالکتریک

ثبت الکترومگنتیک

ثبت مکانیکی

ثبت مکانیکی – نوری

ساعت دقیق

پایگاه زلزله نگاری

تجهیزات پایگاه زلزله نگاری ومرکز پردازش

ساختمان ساده یک لرزه نگار

دستگاه های مورد استفاده در شبکه شتاب نگاری

شرکت نانومتریکس

لرزه نگار دیجیتال Taurus

لرزه سنج باند پهن(Trillium)

دیجیتایزر(Trident)

(Libra)شبکه ماهواره ای برای کسب داده های لرزه ای ومحیطی

دستگاه شتاب نگارآنالوگ (SMA1)

دستگاه شتاب نگار(SSA2)

دستگاه شتاب نگار-لرزه نگار SSR-1

دستگاه لرزه نگار PS2

عکس هایی از متن: